söndag 15 november 2015

Snålt tilltaget för cyklar och gående


Västra viadukten och den anslutande rondellen vid Järnvägsgatan Nyköping har nu varit i drift i flera veckor. Bilisterna verkar nöjda med nyordningen, det har inte hörts några klagomål. En stor fin rondell med flera filer gör att stans mest biltrafikbelastade plats har fått mer flyt. Bra så.

Även gående och cyklister har  fått en ny trafiklösning. På en del sätt bättre. För det första är biltrafiken kring Teaterparken reducerad till ett minimum vilket gör hela miljön kring Teaterparken och Västra Storgatan mycket trevligare, det ständiga bilbruset hörs nu inte alls lika intensivt. Man känner sig välkommen nu som cyklist, inte som tidigare då känslan var att man vistades bland bilarna på nåder.

Men så har vi de tveksamma lösningar. Att Västra Viadukten är konstruerad enligt den gängse trafikmaktordningen med bilen som norm är tydligt. Det är ordentligt breda filer för bilarna i båda riktningarna, ingen risk för sammanstötning och konflikter med mötande biltrafik. Cyklisternas och gåendes väg är inte alls lika väl utformad. Cyklister och gående i båda riktningar får dela på en vägbana ungefär lika bred som ett bilkörfält. Tack och lov har dock vägbanan delats med en vit linje, vilket gör att cyklister och gående hålls isär.

Och det kan väl funka, under förutsättningar att cyklisterna håller sig i sitt körfält, och att de håller till höger. Och att de gående inte går mer än två i bredd, och att de håller sig på sin del av vägen.

Men så har vi verkligheten år 2015. Med gående som går fyra i bredd livligt pratandes och vinglande ut i cykelbanan. Med cyklister som vinglar lite i sidled. Med cyklister som trampar fort. Gående som pratar i telefon. Cyklar som inte har plingklocka, eller inte använder sin plingklocka.  Det är alltså en ganska rörig situation här, dock verkar de flesta anpassa sig och cykla/gå försiktigt. Men det blir en del bromsande, väjande och plingande som cyklist. Helt klart många konfliktsituationer på grund av den snålt tilltagna bredden.

Det är inte längre 1983, det har gått många år sedan de decennier då man systematisk underlät att bygga bra lösningar för gående och cyklister. Under senare år har det blivit allt mer uppenbart att gång och cykelinfran många gånger är underdimensionerad. Den insikten borde leda till att man inte bygger sådana när underdimensionerade lösningar, på en kraftigt trafikerade gång och cykelvägsträcka som Västra Viadukten är.

Överfarten där vi cyklister och gående korsar Västra Viadukten känns heller inte särskilt trevlig. Bilarna kommer ju i god fart i synnerhet där kör in mot stan. Det blir väldigt mycket gasande och bromsande,  för att släppa fram gående och cyklister som passerar. Det bästa hade varit att utforma någon slags planskild korsning, vilket det också finns förutsättningar för, det finns ju en cykelväg som går under Västra Viadukten. Den är dock lite längre, men för oss cyklister spelar nog inte de extra metrarna (kanske 50) så stor roll. De gående kunde ju få en trappa, som kunde ge en bra genväg, så skulle det nog fungera.

Känns inte riktigt som Västra Viadukten är färdig...Inga kommentarer:

Skicka en kommentar