måndag 2 november 2015

En tunnel för 22 milj? Eller en cykelöverfart för 100.000 kr?

I dagens SN (på papper, eller på sajten bakom lösenord http://www.sn.se/asikter/insandare ) är det ett par KD-politiker som argumenterar för att det bör byggas en tunnel under Lennings väg mellan Rosvalla och den nya Alpha-skolan. Därmed skulle alla cyklister som passerar här slippa korsa den hårt trafikerade Lennings väg.

Denna idé är inte ny, men det är bra att de lyfter upp frågan till belysning. Självklart tror jag att alla partier i Nyköping vill att det blir en bättre trafiklösning här, så att man slipper denna korsning. Problemet är prislappen på tunneln som är uppskattad till 22 milj kr. Och den summan vill inte kommunen lägga, utan man vill avvakta tills dess att trafikverket kan gå in med finansiering till halva kostnaden. När det kan ske står skrivet i stjärnorna....

Men det finns andra lösningar än tunnlar. Åtminstone tillfälliga sådana, som kan vara mycket billigare och ändå ge en ordentlig förbättring av trafiksäkerheten. Numera finns en företeelse som kallas cykelöverfart, vilket innebär att vägen får fartdämpande åtgärder så att biltrafiken måste sakta in till 30 km/tim och även lämna företräde för korsande cyklister (till skillnad för från vanlig cykelpassage, där det är cyklarna som har väjningsplikt och måste vänta). Särskilda skyltar och markeringar i vägbanan ska visa att det är en cykelöverfart. Alltså tydliga signaler om att det är en korsning med cyklister, och förstås även gående.

Byggkostnaden för en cykelöverfart är bara en spottstyver i jämförelse med tunnel. Jag har under dagen haft kontakt med Gävle kommun som byggt ett 20-tal cykelöverfarter,  och där uppskattar man att byggkostnaden normalt sett ligger kring 100.000 kr. Med en cykelfart kan alltså kommunen slanta upp hela kostnaden själv, utan att behöva vänta på anslag från trafikverket. Så den borde kunna komma på plats redan till nästa vår, om lösningen accepteras av våra politikerna. För övrigt har jag redan kontaktat berörda politiker, och förslaget väckte intresse.

Givetvis går det att hitta invändningar mot cykelöverfarten, då den trots allt innebär att cyklar och bilister fortfarande möts. Men den innebär en väsentligt säkrare trafikmiljö än dagens korsning där det är fri fart för bilister, som många gånger inte ens respekterar 50-fartgränsen. Vägtunnlar har också nackdelar, då de för gående och cyklister som generell lösning är sällan lyckade, eftersom många människor instinktivt känner obehag för tunnlar, i synnerhet på kvällar och nätter. Och det är väl en stor jävla nackdel med tunneln om den är så dyr att bygga, att den aldrig byggs.


Några exempel på cykelöverfarter kan studeras på Cyklistbloggen:
http://www.cyklistbloggen.se/2015/09/hur-manga-cykeloverfarter-har-stockholm-vi-har-hela-listan/

Här finns bilder och förklaringar:
http://www.xn--vningskrning-3ibh.com/nya-regler-1a-september-nya-begrepp-cykelpassage-och-cykeloverfart/

Skillnad mellan cykelpassage och cykelöverfart:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Generella-trafikregler/Cykeloverfart/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar