torsdag 12 maj 2016

Upptäcka elcykel tar några veckor

Jag ger Nyköpings kommun åtminstone betyget godkänt vad gäller skötsel och utbyggnad av cykelbanor. Visst har jag önskemål om förbättringar och synpunkter på mindre lyckades trafiklösningar, men de är inte så allvarliga. 

Problemet är snarare att cykelinfran inte utnyttjas bättre. Många resor över cykelavstånd är istället bilresor, just för att det råkade bli en bilresa, inte för att bilen är det mest optimala färdmedlet i stan och dess närmsta omgivningar.

Tidvis är det en väldigt intensiv biltrafik och det går ganska segt på gatorna. Det bekymret existerar inte på cykelbanorna, här finns det ännu gott om plats.

Nyligen antog kommunstyrelsen en transportstrategi för Nyköpings kommun. Den är klart inriktad på att resande ska bli mer hållbart, vilket gör att man skapat en prioritetsordning, där gång och cykel sätts främst.  Därefter kollektivtrafik. Biltrafiken hamnar sist i denna prioritering. 

Egentligen har det väl i rätt många år funnits åtminstone en retorisk betoning på att cykling ska lyftas i Nyköpings kommun. Och kommunen har gjort en del utbyggnad och förbättringar av cykelbanor och cykelparkeringar. Men det räcker uppenbarligen inte, när det är det är så många korta resor i stan som är bilresor. Då måste man också jobba med beteendefrågorna, med marknadsföring och attityder, för att verkligen berätta vilket bra cykelstad Nyköping är och vilken vinst det är för individen att cykla. 

Nyköpings kommun har visserligen en årlig cykeldag på Torget, i år den 21 maj. Testa elcykeln finns på programmet. Men det går definitivt att göra mer än en årlig cykeldag, för att locka kommuninnevånare till mer cykling. Andra kommuner har exempelvis erbjudit lån av elcyklar eller lastcyklar i längre perioder (flera veckor). 
Nästan en nöjesmaskin?

Att bara prova en elcykel på Torget är säkert roligt, men det tar lite tid att upptäcka vilken omställning en elcykel eller lastcykel kan innebära. Får man bara använda elcykeln en längre tid (några veckor), och börja upptäcka att allt med cykel blir enklare och roligare, så ökar sannolikheten att man verkligen blir elcyklist. Detta syns tydligt i utväderingar av elcykelkampanjer som gjorts i andra kommuner.

När kommunen argumenterar för cykling, så ska inte miljövinster och låga driftskostnader vara i fokus. Att cykeln är en sparbössa, sänder ju signaler om att det är de fattigas resealternativ, och miljöargumenten kan alla utan och innan. Skippa också tjatet om hjälm, för det är trots allts så att hälsovinsterna av cyklingen är mycket större än vinsten med hjälm (men använd gärna hjälm ändå).

Berätta hellre om snabbhet och framkomligheten med cyklingen. Och glädjen av att cykla, för det är rena må-bra-chocken att cykla flitigt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar