onsdag 26 januari 2011

130 milj kr för bilar - eller för cyklar?

Det finns ett politiskt mål att Nyköping ska växa med 700 innevånare varje år. Visserligen når kommunen inte det målet, men vi fler blir vi för varje år. Med fler innevånare, fler företag växer trafiken, och det som även växer påtagligt då blir förstås biltrafiken som står för merparten av resorna i Nyköping.

Som Nyköpings gatunät idag närmar vi oss en gräns, det finns en rad flaskhalsar där det redan går segt i rusningstrafik. Repslagargatan kan stundtals vara seg, även Järnvägsgatan förbi busstationen och ut mot Hamnvägen. Lasarettsbacken ned mot staden är också trög ibland, vägen in från Arnö likaså. Vi får räkna med att ambitionen att locka hit fler innevånare kommer att göra trafiken ännu mer sirapslik.

Den traditionella standardlösningen är att bygga vägar; mer vägar, bredare vägar. Det finns planer på att förlänga Hamnvägen under järnvägen ut mot Idbäcken och därmed avlasta Västra viadukten. Problemet är att kostnaderna är skyhöga, cirka 130 milj kr, och det är osäkert om ens det räcker. Men det löser bara delar av bilträngseln, som hotar att bli värre för varje år i takt med tillväxten.

Jag tror kommunen är väldigt fel ute om man bygger vidare på bilsamhället, och dessutom bygger vägar och trafikleder för ännu fler bilar. Vi vet att olja och energi är begränsade sinande tillgångar, likaså mark i Nyköping är en begränsad tillgång. Det vore väldigt olyckligt vi då satsar på bilarna. Ska vi bli fler Nyköpingsbor så måste en stor del av resorna ske till fots, med cykel, eller buss.

130 milj kr skulle kunna vara en rejäl startpeng för att rusta upp cykelvägnät och annat som behövs för att göra det trevligare att cykla. Låt oss säga att 10 procent av bilisterna börjar cykla - ingen orimlig förändring - det skulle betyda åtskilligt för framkomligheten på gatorna. Plötsligen behövs inte någon förlängning av Hamnvägen, för trafiken flyter.

Yterligare ett argument för en cykelsatsning är att nya vägar sällan är den långsiktiga lösningen på trängselproblematiken. Nya vägar lockar fram nya bilister, och de nya vägarna blir så småningom igenkorkade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar