torsdag 13 januari 2011

Nyköping åter till cyklisterna... (del 2)

HUR VI SKA BYGGA OM TRAFIKMILJÖN


Nyköping idag - väldigt mycket bilar!

Cyklisterna är idag ganska fåtaliga i Nyköping i förhållande till bilarna. Det finns många förklaringar, och inte alla beror på trafikmiljön, det är redan mycket som gjorts för cyklisterna, och cyklarna lever inte helt på undantag. Samtidigt går det inte att förneka att cyklisterna skulle kunna få en betydligt mer framskjuten roll i trafiken, och där de motoriserade transporterna fick maka sig lite åt sidan. En trafikmiljö som mycket tydligare utgår från cyklistens bästa skulle förstås vara mer inbjudande och lockande, och sänka tröskeln för alla som egentligen kunde cykla.

Jag kan tänka mig att gaturummet skulle kunna se rätt annorlunda ut med cykelns perspektiv som vägledande. Korsningar där bilväg och cykelväg möts är ett mer kritiskt moment och ofta oroande för cyklisten. Men med annorlunda utformning, som gör det tydligt för bilisten, att cykelväg korsar och att bilisten måste ta det lugnt. Säg att cykelvägens passage höjs upp några centimeter med ett vägmaterial i avvikande färg så det både känns och syns att man passerar en cykelbana. Kanske även målade cyklar i vägbeläggningen för att förstärka. Det skulle höja cyklistens status och känsla av att vara viktig, vilket skulle göra andra trafikanter uppmärksamma.

I Nyköping har man satsat på cykelbanor separerade från biltrafiken. Det ska man fortsätta med, men på åtskilliga platser och gator är det omöjligt, det finns helt enkelt inte utrymme. Om cyklarna ska få dominera trafiken, får vi inte vara främmande för att ta utrymme från bilarna och göra det till cykelbanor. Storgatan på Väster är sedan länge en gång och cykelväg, och det fungerar bra, hela miljön har anpassats till det. Låt oss fortsätta med Storgatan på Öster så att den centrala storgatan blir en sammanhållen cykel och gångled. Endast varutransporter och begränsad busstrafik bör tillåtas för övrigt. Eller om man gör Östra Storgatan enkelriktad för bilar, och tar en vägbanan för cykeltrafik. Förmodligen måste man acceptera korsande biltrafik på Östra Storgatan, eftersom staden ser ut som den gör.

Självklart kommer många bilister knorra över att cyklarna får ta över Östra Storgatan och säkert kommer en och annan affärsidkare att oroa sig. Men om det blir enklare och tryggare att cykla, blir cykeln ett mer självklart val. Då blir staden mer tillgänglig och jag är ganska säker på att handeln skulle tjäna på detta. När folk cyklar kommer de dit de vill. Åker man bil kommer man till närmsta p-plats, som ofta inte alls är riktigt dit man vill.

Något man kan undra över är att cykel och gångtrafikanter idag samsas på samma separata cykel/gångbana. Det kan fungera någorlunda idag, med begränsad cykeltrafik. Men det är åtskilliga gånger som det blir småträngsel och lite skuffigt vid möten redan nu, eftersom cykelbanan bara är några meter bred. Får vi ordentlig snurr på cyklandet, så krävs en rejäl breddning av av vissa cykelbanor, så det blir tydligt tvåfiliga, och med en separat gångbana.

Det kan också behövas tydlig skyltning, för att markera vilka som är stans bästa cykel-leder. Cykelled Arnö, cykeled Rosenkälla, cykelled Brandkärr, skulle tala om att här finns en välplanerad cykelled, en väg som är anpassad till cykel, och där cykeln är kung.

Det räcker inte med att bygga om gaturummet, om vi ska få Nyköping på 2 hjul. Att lämna bilen och välja cykeln kräver också en mental omställning. Det krävs att inför varje resa göra en reflektion, vilket färdmedel passar bäst för denna resa. Många gånger, om man är uppriktig, lär man finna att cykeln är svaret. Det får bli ett slut på löjliga bilresor, som att ta bilen för att köpa en liter mjölk en kilometer bort.

Men för att cykeln ska bli valet måste den in i folks medvetande, att cykeln har en rad fördelar, den kan användas till allt; till träning, till kompisar, jobbet, affären, skolan. Den är snabb på korta sträckor, billig i drift, du får gratis motion, den kräver lite gatumiljö, och den är oerhört miljövänlig i förhållande till bilarna. Men kanske allra viktigast, det är en härlig glädje och en otrolig frihet att cykla. Ta bara ordet lycka, och kasta om bokstäverna, så har du cykla. Så när besläktade är cykla och lycka. Mer om hur vi ska ändra attityder och inställning till cykeln i en kommande bloggpost (del 3).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar