måndag 21 februari 2011

Östra Storgatan till gående/cyklister!Troligen är denna syn snart historia.

SN (bara papperstidningen) toppar idag med förslaget om att göra gågata av Östra Storgatan. I tidningen presenteras förslaget uppbackat av några privatpersoner. Detta ska utreds ordentligt av kommunen.

Nu är förslaget om gågata, och förstås cykelgata, inte riktigt någon ny tanke. Den har tidigare väckts bland annat från politiskt håll, men man har tidigare inte vågat driva frågan riktigt. Antagligen har politikerna varit orolig att stöta sig med de många bilisterna, och även med affärsidkare på Öster som också sitter fast i föreställningen om vikten av bilarnas framkomlighet.

Mycket talar dock för att denna gång kan det bli verklighet med gång/cykelgata av Östra Storgatan. Det finns gott om erfarenheter av de vinster man gör av att centrala gator befrias från bilar, och ges åter till människor. När bilarna försvinner så blir gatan mycket attraktivare, vilket lockar till att etablera butiker, restauranger och serviceinrättningar. Det är bara att gå till vår egen Västra Storgata, som varit gågata i många decennier. Det har gjort att Väster fått en speciell karaktär, med mycket butiker, som är enkla att nå för cyklister och gående. Bilisterna har anpassat sig till detta, och det fungerar alldeles utmärkt.

På samma sätt lär Östra Storgatan med omgivningar också anpassas till att bli gång och cykelgata. Det kan ta ett tag innan allt fungerar optimalt, men så småningom kommer det vara en självklarhet att Östra Storgatan är bilfri.

Säkert kommer en och annan bilist att knorra i början över förändringarna. Men det väger lätt mot att gatan nu blir lockande för alla. Cyklisterna kommer fram ända till dörren utan att behöva irritera sig på att bilarna i bakhasorna. Gående kan gå utan fundera över var bilarna är. Vi törs låta barn och ungdomar ge sig ut på egen hand på stan, eftersom oron för biltrafiken minskar.

Jag vurmar lite extra för cyklisternas intressen. Med Östra Storgatan som gång/cykelgata får vi ett bra cykelstråk genom hela centrala Nyköping, vilket naturligtvis blir ett plus för att få Nyköpingsborna att välja cykeln lite mer för de dagliga resorna. Bilister som sätter sig på cykeln lär förvånat upptäcka hur smidigt det är att ta sig fram på 2 hjul i Nyköping.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar