fredag 18 mars 2011

Superparkering för Nyköpings resecenter?Så här ser det ut i Malmö. Kanske också i Nyköping i det nya resecentret?(Foto: Felix Gerlach)

Cykelparkeringen vid Nyköping busstation och centralstation är idag inte mycket att skryta med. Vid busstationen är det rent miserabelt, vid järnvägen lite bättre, men långt ifrån den superparkering för cyklister som kan skådas i Malmö vid järnvägsstationerna som ingår i Citytunnelnbanan. Den första enligt konceptet Bike and Ride är på plats i Hyllie station, i sommar kommer turen till Triangeln och nästa år till Centralen.

Man har skapat en attraktiv plats för byte mellan cykel och järnväg. Man trampar in i ett stort inomhusgarage, som är bevakat. Där finns förvaringsskåp (för hjälm och kläder), dusch, toaletter, cykelpump och utrustning för enklare cykelservice.

Malmö stad är en av Sveriges bästa cykelstäder, och har satsat målmedvetet på att utveckla cykelvägnät och andra förutsättningar som ska locka till cykling. Bike and Ride är en viktig pusselbit för att ytterligare öka intresset för cykling.

Som luttrad nyköpingscyklist gapar man bara storögt över en så genomtänkt och flott satsning, som måste vara gynnsam för både cykling och kollektivtrafik. Kan man enkelt cykla till stationen, och där lämna två-hjulingen tryggt inomhus, ökar ju förutsättningarna att välja tåget eller bussen för den längre resan.

Vad har nu detta med Nyköping att göra? Jo, mer än man tror, för Nyköping är ju på väg att få ett nytt resecentrum där järnväg och alla bussar ska samsas. Självklart ska det då vara enkelt och säkert att ta sig dit med cykeln.

Planeringen för det nya resecentret har dragit ut på tiden. Förra året presenterade kommunen ett förslag till detaljplan för området, som gick på remiss. Utifrån synpunkterna jobbar man nu fram på ett nytt planförslag, som ska bli offentligt under detta år.

Kan det då bli en riktigt bra cykelparkering i Nyköpings resecenter? Faktiskt är det mycket möjligt! Jag har varit i kontakt med kommunens projektledare, och berättade om Ride and Bike i Malmö. Till min glädje var han väl införstådd i denna superparkering, och vad den innebär. Jag fick veta att han faktiskt varit på studieresa i cykelns förlovade hemland Holland, för att titta på andra avancerade cykelparkeringar. I storstäderna har jag sett exempel på jättelika anläggningar, typ p-hus, intill järnvägsstationer.

Mycket tyder på åtminstone förslaget till resecentrum i Nyköping kan visa på en rejäl uppryckning vad gäller cykelns p-möjligheter!

Sedan gäller det för oss cykelintressenter, att visa att den behövs och är viktigt, så att den inte bli bortprutad.

Fortsättning följer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar