söndag 8 maj 2011

“Cykelchock” för att få Nyköping på 2 hjul

(Nyköping åter till cyklisterna - del 7)

I ett antal bloggposter har jag vänt på olika stenar för att komma fram till vad som kan göra Nyköping till en bättre cykelstad. Det finns enormt mycket att göra, för att få Nyköpingsborna att börja rulla genom staden på 2 hjul.

Antagligen skulle det ge mest utbyte och mest nya cyklister om man genomförde typ en cykelchock, att rätt snabbt och radikalt förverkliga många av de cykel-idéer jag bär på. Eller för all del andra bra cykel-idéer, jag har inte monopol på goda uppslag.

Med chockeffekten skulle det bli uppmärksamhet kring cyklingen, och kanske i bästa fall en snackis. Och kanske också en och annan ny cyklist. Någon gång måste ju en del bilister tröttna när de inser vilken loser-verksamhet de ägnar sig åt!

Men rader av storsatsningar är inte realistiska att räkna med. Den enda aktör som skulle kunna tänkas vilja satsa stort på cyklingens vägnät och infrastruktur är kommunen, men där finns inte pengar för sådana satsningar.

Då är det bättre att kanske önska sig något enstaka rejält projekt, en liten lagom mini-chock. Som kan visa att cyklingen är prioriterad, och att den klättrar uppåt på dagordningen.

En rejäl satsning på ett tydligt centrala cykelstråk kunde vara en rejäl avstamp. Det ska vara rejäla cykelbanor som lyfter cyklisterna snäppet över bilarna, som markerar hur viktiga vi är, att vi är en prioriterad grupp. Det ska då vara cykelstråk med synligt markerad cykelbana, med cykelsymboler och avvikande färg på vägbeläggningen, så det är uppenbart detta är cyklisternas revir.

Särskilt cykelskyltning för vägvisning saknas nästan genomgående på Nyköpings cykelvägar. I och för sig kan man av bilgatornas vägvisare och skyltar dra en del slutsatser om vart man är på väg med cykelbanan. Men ett särskilt system för cykelbaneskyltningen kan vara en väsentlig pusselbit, för att göra de här genomgående cykelstråken väldigt tydliga.

Det har talats om att göra Östra Storgatan till gå- och cykelgata. Den skulle kunna bli den östra startpunkten i ett tydligt centralt cykelstråk i ost-västlig riktning. Sedan tar man sig över Stora Torget och in på Västra Storgatan, och snart är vi vid Västra Viadukten där åtminstone ena körbanan bör kunna befrias från bilar.Detta om kommunen lyckas få till en förlängning av Hamnvägen över/under järnvägen. Efter V Viadukten ansluter till den nya cykelbanan intill Norrköpingsvägen (som fortsätter mot Högbrunn och ut mot Gumsbacken).

Sedan fortsätter vi med ett liknande cykelstråk i nordsydlig riktning. Från Harg/Oppeby ned genom centrum ut mot Arnö. Och från Brandkärr in till stan.

Är detta bara en orealistisk dröm?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar