onsdag 18 maj 2011

Cykelfartsgata, smart lösning för Östra Storgatan

I vintras kom ett förslag att omvandla Östra Storgatan till gågata. Saken skulle utredas av av kommunen, och ännu har vi inte hört vad man kommit fram till.

Från bilgata till gågata är steget ganska stort, och en sådan omvandling lär nog möta en del motstånd, kanske främst från handel på Öster som oroar sig för att de bilburna kunderna ska svika om de inte får köra fram till dörren.

Men det finns ett annat alternativ som kan vara värt att pröva, för att gynna cyklister och gående, utan att det blir fullständigt stopp för bilisterna. Det heter cykelfartsgata och dessa tankar kring Östra Storgatan kommer från miljöpartisten Stefan Forslin, som tidigare lobbat för just en sådan cykelvänliga omvandling av gatan.

Cykelfartsgata innebär ingen egentlig fysisk omvandling av gatan. Det innebär i stort sett att hastigheten begränsas till normal cykelfart, 20 km/tim, och att gatan får skyltning “cykelfartsgata”, vilket markerar att den just främst är för cyklar och hur cyklar framförs. Bilarna får vackert anpassa sig till cyklisterna och deras tempo, vilket förstås är dämpande på trafikrytmen, som redan idag är ganska måttlig då fartgränsen är satt till 30 km/tim. Förändringen är inte stor för bilisterna, de får fortsatt finnas på Östra Storgatan, men får hålla igen. Det är allt.

Kostnaderna för en sådan omvandling måste vara väldigt liten, vilket gör ribban låg att testa.

Dock finns inte så mycket erfarenhet i Sverige av cykelfartsgator. Det har dock prövats i Örebro och Linköping. Erfarenheterna från Linköping verkar inte avskräckande.

Corren.se skrev om företeelsen så här för några år sedan: Cykelfartsgata, som Linköping var först med i landet, innebär att motortrafiken måste anpassa sig efter cyklisterna. Högsta tillåtna hastighet är 20 kilometer i timmen. Beteendestudien visar att bilisterna har blivit mer hänsynsfulla, bland annat lämnar de cyklisterna företräde i högre utsträckning än tidigare.

- Hastigheten på Hunnebergsgatan har minskat till 25 kilometer i timmen och det får anses vara ett bra resultat.

Risken att dödas i en cykelolycka minskar med 35 procent, enligt en studie, uppges i samma artikel.

Tyvärr har försöket avslutas i Linköping, då en dispens från vägverket drogs in.

I GCM-handboken (från trafikverket) finns en del förutsättningar för vad som krävs för att göra om en gata till cykelfartsgata. Något som talar emot Östra Storgatan här är att man rekommenderar att cykeltrafiken redan innan omvandlingen ska dominera. Så ser det tyvärr inte ut på Östra Storgatan.

Men en omvandling till cykelfartsgata lär locka dit fler cyklister, och den låga farten kanske kan få en del bilar att ta en annan väg.
Helt klart bör ett sådant förslag utredas!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar