onsdag 16 november 2011

Är verkligen brist på p-platser problemet?Bilden visar inte Nyköping, men jag tror ni bloggläsare fattar...

Rätt ofta hör man klagomål över att det är så svårt att parkera bilen i Nyköpings centrala delar.

Är det verkligen brist på p-platser? Kanske är problemet att det är väldigt mycket av något. Bilden ovan ger ett visst humm, om vad som är problemet. Att många väljer ett färdmedel som kräver väldigt mycket gatuyta, dels för att köra, dels för att parkera. Nyköping får fler och fler innevånare, men vi kan knappast klämma in fler bil-parkeringar i stan.

Förslag till lösningar finns, om fler bilar är önskemålet (kanske det är så, vi vill ju så gärna ha tillväxt...). Från kommunen finns planer att bygga ett p-hus strax utanför centrum, bakom Västra Viadukten. Men vad kostar ett sådant bygge, och vad blir p-avgifterna om bilisterna måste betala en p-avgift som täcker bygget och driften ekonomiskt? Inte många bilister kommer att tycka den p-biljetten är prisvärd. Att subventionera bygget och p-platserna via kommunalskatten är helt orimligt. Biltrafiken och bilisterna måste självklart bära sina kostnader. Att vältra över dessa kostnader på skattekollektivet innebär ju en smygbeskattning som drabbar alla som klarar livet bra utan bil.

Att få fler på 2 hjul, skulle vara en lösning.

/ Björn Åslund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar