tisdag 24 januari 2012

Rörelsestyrd belysning har fungerat bra


Cykelvägen mot Hökåsen, och dess rörelsestyrda belysning. Foto: Active Lights


I Nyköping ska man bygga fler cykelbanor, många av dem lär få belysning. Som jag tidigare bloggat om har kommunen tvingats investera stora summor i denna belysning. Det finns nu enklare alternativ, som innebär lägre investeringskostnader. Jag har kontaktat Västerås som var tidigt ute med den rörelsestyrda cykelledsbelysningen.

Västerås pilotprojekt tycks ha fungerat riktigt bra. Efter 1,5 år som pilotprojekt hamnar den rörelsestyrda cykelledsbelysningen i den ordinarie verksamheten, vilket innebär att den blir kvar.

Projektets första fas gick dock inte så bra. Stolparna blev vandaliserade och dessutom nedkörda av snöplogarna. Våren 2010 gjordes en omstart med nya kraftigare metallstolpar, som dessutom fick en omprogrammering.

Stolparna finns längs en cykelväg till bostadsområdet Hökåsen som ligger cirka 3 km från centrala Västerås. Det krävdes cirka 170 stolpar för denna sträcka.

Finessen med rörelsestyrd belysning är att den bara tänds upp när det kommer cyklister. Stolparna kommunicerar via radio, så att belysningen några stolpar längre fram också tänds upp när en cyklist kommer. 

Cykelbanan blir inte lika starkt upplyst som med traditionell cykelvägsbelysning, det beskrivs som ett ledljus som visar vägen. Ljuset kommer från lysdioder/LED. Det krävs inget nedgrävt kablage utan varje ljusstolpe har ett batteri som laddas via solceller.

Tekniken heter Active Lights och levereras av numera av företaget Active Lights AB. Enligt Marie Joelsson, som är projektledare i Västerås stad, så har den fungerat riktigt bra nu. Hon har bara en anmärkning:

- Det kan bli rimfrost på rörelsedetektorerna, som gör att de inte känner av när någon passerar, och därför inte tänds upp. Vi har fått ett medel mot detta från företaget, men har ännu inte vågat pröva det då det är ett vattentäktsområde. Men vi ska granska detta.

Vad tycker då cyklisterna, är de nöjda, har de fått tillräcklig trygghet? Marie Joelsson konstaterar att någon systematisk utvärdering inte har gjorts. Som projektledare vill hon inte göra den själv, utan önskat anlita någon utomstående för att säkra att utvärderingen blir objektiv. Hon har försökt anlita Mälardalens högskola i Västerås för detta, men ännu är inget bestämt om utvärdering.

De spontana reaktioner från cyklisterna verkar mest uppskattande, att döma av det Marie Joelsson hört från de 30-40 cyklister i Hökåsen som ingått i projektet som “spejare”. Deras uppgift har varit att kolla hur belysningen fungerar.

- De har varit väldigt positiva, säger hon. Men jag vill ha någon annan mer objektiv utvärdering, understryker hon.

Hon har inte hört några uppgifter om att vissa cyklister undvikt vägen med rörelsestyrd belysning. För dem som inte har uppskattat nyordningen har det funnits en alternativ cykelväg in till stan med traditionell gatubelysning.

På vilken typ av cykelbanor kan då den rörelsestyrda belysning passa? Marie Joelsson menar att det främst är på cykelbanor i ytterområden, där det inte finns el framdragen. Hon nämner att parker och busshållplatser är andra tänkbara placeringar.

Enligt Active Lights hemsida finns de rörelsestyrda belysningar i ett 10-tal kommuner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar