onsdag 18 januari 2012

Statlig inköpspremie på elcyklar?


Regeringen har infört en supermiljöbilspremie på 40000 kr för extremt bränslesnåla bilar. Den gäller från årsskiftet och ska omfatta bilar som maximalt släpper ut 50 gram koldioxid per kilometer. I praktiken handlar det främst om elfordon, för några diesel- eller bensinbilar kommer inte ned i så låg förbrukning och utsläpp.

Liknande stödsystem skulle ju kunna utformas för att få igång spridningen av elcyklar, som är otroligt energieffektiva, och ett fantastiskt fordon för vardagsresor på kortare avstånd. Men de har ännu inte fått någon större utbredning, dels är de lite dyra, dels är det ett för många okänt fordon.


Men säg en inköpspremie på 5000 kr på en elcykel, och prislappen som tidigare var kanske 12000 kr nu är nere i 7000 kr. Ja, det är nästan för billigt för elcykeln, med tanke på vad en vanlig cykel av kvalitet idag kostar. 


En sådan premie skulle sätta fart på spridningen av elcyklar, inte minst genom att ett sådant statligt stöd skulle skapa uppmärksamhet kring elcyklar. Och det skulle ge signaler om att elcykeln är ett tekniskt sett utvecklat och moget fordon.


Kanske ett förslag för centerns Kent Johansson, som är regeringens utredare som ska komma med förslag hur man kan underlätta för cyklingen. 


Kan detta vara något för en kommun som Nyköping, om man lokalt vill dra igång spridningen av elcyklar? Ska försöka ta reda på hur det förhåller sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar