tisdag 28 augusti 2012

Kan inbitna bilister tycka till om cykling?

Miljöpartisten Johannes Krunegård cyklar gärna

Var på miljöpartimöte igår, och kommunalrådet Johannes Krunegård hade mycket att berätta.  Det som passar att berätta om på cykelbloggen är förslaget om att kommunen ska inrätta en referensgrupp av cyklister, som ska få ge förslag hur cyklingen och cykelmiljön i Nyköping ska kunna förbättras. Tanken är förstås att en bättre cykelmiljö ska locka fler nyköpingsbor att cykla.

Även Eskilstuna tar ett liknande grepp kan vi läsa här. De ska inrätta en cykelpanel där kommunmedborgare ska få tycka till om cykling.

En andra pusselbit för att få förslag för fler cyklister i Nyköping, var att också skapa en referensgrupp av inbitna bilister som skulle få försöka berätta vad de behöver för att börja välja cykeln. Idén som sådan är ju tilltalande, för bilister borde väl åtminstone kunna berätta varför de alltid väljer bil, och aldrig cykel. Och kanske också ge en del intressanta förslag.

Men jag undrar lite om det verkligen går att skramla ihop en referensgrupp av bilister, och locka dem till återkommande träffar, där de ska prata cykel. Egentligen borde de inte ha något intresse av det, de är ju bilister, inte cyklister. Vad skulle kunna locka en sådan grupp? Kanske diskussioner om dyr bensin eller brist på p-platser? Jag tror tyvärr det blir svårt få ihop denna tänkta grupp.

Men att lyssna på bilisternas synpunkter på cykling är inte feltänkt, det är bara formen jag är skeptisk till. Jag tror snarare att kommunen ska söka söker upp bilister som är villiga att delta i en sådan process, att man förbereder dem med något introduktionsmaterial,  och sedan genomföra intervjuer över telefon. Det blir mindre krävande. Visserligen går man då miste om att träffas i grupp, vilket kan leda till kreativa diskussioner, men sannolikt får man ändå en del svar av värde.

Att locka engagerade cyklister att prata om bättre cykelmiljö, är nog ingen större utmaning. Här finns en frivillig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar