torsdag 2 augusti 2012

Kan man glömma bort en cykelbana?

Bortglömd av kommunen?


Vilka signaler sänder skötselnivån av en cykelbana? 

Om asfalten är guppig, spårig och den har spruckit och det växer tjockt med ogräs i sprickorna?
Är rent av denna cykelbana nästan bortglömd av kommunen?

Den finns i alla händelser söder om stadsdelen Arnö, på vägg ut mot Arnös industriområde. Bilden är tagen bakom fängelset.

Jag vet inte om skötseln är nedprioriterad här, för de flesta andra cykelbanor i kommunen är ändå i hyggligt skick. Men den borde inte vara så. För det finns åtskilliga arbetsplatser här ute och cykelvägen är en förbindelselänk till stadsdelen Arnö med 4500 innevånare. Rimligen borde det kunna finnas flera 100 som skulle kunna cykla här dagligen. Men de flesta åker väl bil, för avståndet är ju trots allt ett par kilometer från Arnö till industriområdet, och cykelbanan inte särskilt välkomnande.

Men om kommunen erbjöd en välskött och inbjudande cykelbana? Det kanske skulle locka?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar