måndag 19 november 2012

Oj, cykelställ vid två hållplatser om året


Så återkommer jag till frågan om behovet av ordentliga cykelställ i anslutning till busshållplatserna här i Nyköping. Man måste ju kunna ta cykel till bussen, och låsa den säkert. Det vore absolut en plusfaktor för såväl cykel som kollektivtrafik.

Först det positiva. Både bussstationen och järnvägsstationen har fått nya och klart bättre cykelställ i år. Nu törs man lämna cykeln där över dan, eftersom man kan låsa fast cykel ordentligt i ramen. 

Vi kan ta detta med ansvarsfrågan. Det är inte Länstrafiken, som kör bussarna, som har ansvaret för hållplatserna och deras standard. Det är väghållaren, alltså Trafikverket eller respektive kommun.

Jag kontaktar kommunen för att höra hur kommunens planer kring att rusta upp hållplatserna med cykelställ. Jag pratar med kommunens ansvarige för kollektivtrafikfrågorna. Och han betonar att man absolut ser vikten av att buss och cykel kan kombineras. Men när det kommer till konkret upprustning av hållplatserna har han inte mycket att komma med. Målsättningen är upprustning med cykelställ på två hållplatser om året! 2!!! Oj, jag vilken ambitionsnivå.
Grönsaksvägen. Törs man lämna
cykel i detta cykelställ?

Nu är det dock inte tjänstemännen som sätter nivån, utan politikerna som ger de ekonomiska ramarna. Hallå miljöpartiet, socialdemokrater och vänstern, som styr Nyköping! Är ni inte mer angelägna om att få en bättre samverkan mellan buss och cykel?

Det kan vara bra för våra politiker att känna till vad som sägs i kommunens cykelstrategi från 2010. Bland annat följande om hållplatser:

På sida 21: I de mindre tätorterna ordnas cykelparkeringar vid de mest använda busshållplatserna (bytespunkter) så att kombinationsresor cykel – buss underlättas. 
På sid 36 under “Checklista för åtgärder:  
Cykelparkeringar
  • Cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln byggs vid resecentrum, längs Ö Storgatan och vid gymnasieskolorna. 
  • Bytespunkter där behov av att parkera cyklar lokaliseras och förses med cykelställ. 
  • Cykelställ finns vid busshållplatser i de tätorterna utanför Nyköping.
  • Cykelparkeringar under tak ordnas bl a vid Resecentrum.

Örstigsleden. Ganska nyrustad hållplats. Fick inget cykelställ.
Lägg till detta följande, ur Svensk Cyklings Sifo-undersökning om cykelvanor som publicerades i september:

• 16 procent säger att de skulle cykla mer om de kunde ta med cykeln i kollektivtrafiken
• 24 procent skulle cykla mer om det dessutom fanns möjlighet att parkera cykeln i anslutning till kollektivtrafiken.
• På landsbygden är behovet av att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken som störst. Hela 35 procent skulle cykla mer om de kunde parkera cykeln eller ta med den i kollektivtrafiken.


Riktigt bra låsbara cykelställ är alldeles uppenbart en åtgärd som skulle gynna både cykling och bussåkande. För övrigt så är det en ordentlig uppryckning av busstrafiken i länet på gång, med nya linjer och nya turer. Att följa upp den med ordentliga cykelpakeringar, inte minst på landsorten, skulle säkert kunna få många bilister att ompröva sitt val av färdmedel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar