torsdag 24 oktober 2013

Sluta småskvätta! Dags för några rejäla cykelprojekt!

När jag blickar ut i landet, bortom Nyköpings kommungränser, kan jag se ett antal kommuner och städer som ambitiöst och målmedvetet satsar på att öka cyklingen. Härom dagen läste jag om Örebro vars kommunstyrelse beslutade om en handlingsplan för ökat cyklande. Bland annat har man satt som delmål att var tredje resa inom kommunen ska ske med cykel år 2020.
Folkkungavägen, ny cykelbana med en
trevligare belysning. Vackert runt cykel-
banan är förstås en faktor som lockar.

Riktigt samma fokus på ökad cykling tycks inte finnas från Nyköpings kommun och dess politiker. Visserligen har Nyköping en ordentlig och genomarbetad handlingsplan för cykling som togs 2010, och en del av planen har betats av, så det görs framsteg. En cykelbana här, en cykelbana där, nya cykelställ, och lite annat. Men ändå, det samlade intrycket man får som vardagscyklist i Nyköping, är ändå att det inte är någon riktig tryck i ambitionerna att få fart på cyklingen. Det händer inte så mycket, och syns inga tydliga strategiska projekt som visar på att cykeln ska få en mer framskjuten plats i trafiken. Nu sker förbättringarna lite i smyg, och det blir knappast uppmärksammat av bilisterna att Nyköpings succesivt blir en allt bättre cykelstad.

Min uppfattning är att Nyköpings handlingsplan från 2010 är  alltför diffus på ambitionerna om cykeltrafikens utveckling. Så här är det formulerat:

“Långsiktigt mål föreslås vara att cykeltrafiken ökar med 30 % fram till 2020 jämfört med 2009. Ett etappmål kan vara att cykeltrafiken vid de årliga mätningarna ökar med 3-5 % per år.” 

Det är bara ett förslag till en ökning av cykeltrafiken, man sätter inte upp bestämda mål. Det känns väldigt tamt, även om ett bestämt mål kanske bara just är ett mål som kanske inte nås, men då är det ändå tydligt att man vill öka cyklingen.

Här skulle behövas både tydligare och tuffare mål. Jag väljer också att ifrågasätta siffran 30 procent. Det räcker inte, då cykeltrafiken står för en ganska liten andel av Nyköpings trafik, så innebär en 30 procentig ökning inte någon lavin av nya cyklister. Ett mål likt Örebros mål, att var tredje resa ska vara en cykelresa, känns vassare.

Det är nog bra att grunda den fortsatta utvecklingen på handlingsplanen från 2010, men att toppa med några rejäla projekt som uppmärksammar cykeln. Det skulle kunna bli en vitamininjektion som lyfter fram cyklandets möjligheter. Ett visst hopp den till planerade ombyggnaden av Östra Storgatan, till gå och cykelfartsgata, kan bli ett sådant projekt. Genomförs det blir det en tydlig markering att cykling är viktigt för staden.


Till det skulle jag vilja se en rejäl cykla-till-jobbet-kampanj, eller annan tävling typ “mina löjligaste bilresor”, som ska peka mot cykling. Kring detta behövs smart marknadsföring, så att också lokalpressen hakar på och bevakar cykelfrågorna bättre. Nu är cykelfrågorna mer en fråga för insändarsidan, där några öser galla på vissa cyklisters framfart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar