onsdag 1 juni 2016

Är elbilar verkligen lösningen?

Miljövänner och gröna politiker, och för all del politiker av de flesta färger, framhåller ju gärna att de vill gynna elbilar. Gott så, eftersom de trots allt minskar beroendet av fossil energi, är rejält mycket energisnålare, och har inga avgasutsläpp.

Christian som driver Cyklistbloggen har skrivit ett tänkvärt och lång inlägg som olika aspekter av elbilar istället för fossilbilar. Och analysen visar helt klart att många av biltrafikens problem inte får sin lösning, bara för att drivsystemet ändras.

http://www.cyklistbloggen.se/2016/05/med-elbilar-kan-vi-ater-satsa-pa-biltrafiken/#more-24611

Inte ens miljövinsterna är helt övertygande. Visst slipper vi avgaser och en hel del mindre CO2-utsläpp som spär på den globala uppvärmningen. Men elbilar kräver fortsatt en mänga metall, plast och andra råvaror för att byggas, och det är definitivt en miljöbelastning. Vidare slipper man inte damm, och partiklar från elbilarnas däck.

Och vi löser definitivt inte trängselfrågorna med elbilar. Det blir fortsatt trångt på Nyköpings gator. Det kommer fortfarande att behövas stora ytor för parkering av alla bilar, mark som hade kunnat användas till betydligt roliga saker än stillastående bilar. Kanske till att bygga än mer tät stad, där bilar behövs mindre?

Inte heller lär olyckorna blir färre på vägarna med eldriften. Och den ohälsa som allt stillasittande i bilar alstrar, lär stanna på samma nivå.

Jag är absolut inte negativ till elbilar. Tvärtom är jag övertygad om att elfordon verkligen är framtiden, som en ersättning till konventionellt drivna bilar. Men vi måste ha en nyanserad syn på betydelsen av elbilarna. De ändrar inget i grunden, kring ett transportsystem som är mycket beroende av bilar. De flesta av av biltrafikens många skadeverkningar kommer att bestå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar