söndag 12 juni 2016

Fruängsgatans trafikfälla

När man cyklar från Arnö förbi NA Svensson (Woody) in mot stan kommer man till den stora rondellen. Ska man in till stan är det naturliga som cyklist är då att korsa Hamnvägen. Själva korsandet av Hamnvägen brukar gå bra, då sikten är bra och de flesta bilister uppträder förnuftigt. 

Men bara några meter efter att man passerat Hamnvägen är det dags för en ny gata. Man cyklar då nästan direkt in på Fruängsgatan som också trafikeras av bilar (inte så många men bilar är det). Är man van trafikant/cyklist så är detta ingen knepig situation, man håller ögonen öppna efter bilar och kan parera.

Men alla cyklister är inte medvetna om riskerna med denna passage. Korsningen över Hamnvägen kräver viss koncentration för att hålla reda på alla bilar, och många släpper nog uppmärksamheten när det kommit över, trots att det även gäller att hålla kollen även in på Fruängsgatan.

Att jag berättar om denna korsning, beror på att det nyligen var nära att smälla där. Det var min hustru Maria som var vittne till hur ett par familjer  med småbarn som skulle över på denna passage. Ett av barnen stack iväg lite före och trampade in på Fruängsgatan, just som en bil dök upp. Bilisten var dock snabb på bromsen. Att döma av situationen var de obekanta med just denna korsning och missade att strax efter Hamnvägen kommer en ny korsning.
Klicka på bilden så blir den större.

Ska det var så här? Nej, det är faktiskt ganska enkelt att åtgärda denna trafikfälla. Den enkla lösningen är att ordna fartgupp på Fruängsgatan från båda håll, så bilisterna tvingas ta det lugnt. Den mer avancerade lösningen, som ändå inte är särskilt avancerad, är att helt enkelt stänga av gatan för biltrafik här. Förlusten för bilisterna är minimal, bilar på den sydligaste partierna av Fruängsgatan och Bagaregatan måste vända om, för de kan inte längre köra den här slingan där de kan stöta ihop med cyklisterna. Några egentliga omvägar blir det inte för bilisterna, bara att de tvingas vända.

Kan då detta bli ändrat? Råkar känna till att kommunen har planer att göra om Fruängsgatan till ett cykelstråk till/från Arnö och då vore det väl på sin plats att en gång för alla fixa en bra lösning i denna korsning.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar