torsdag 16 juni 2016

Alla tycks nöjda med elbussarna

http://www.bussmagasinet.se/2016/06/ettarsjubileum-for-elbussar-i-goteborg/

Bussmagasinet berättar om elbussarna i Göteborg som nu varit i trafik i ett år. Alla tycks nöjda, inte minst då med den låga ljudnivån.

Elbussar rullar numera i en rad städer runt och i landet, än så länge betecknas det som försök. Mitt intryck är dock att man inte har något negativt, utan denna ganska nya drivteknik verkar leva upp till förväntningarna.

Så det är nog bara en tidsfråga innan sådana bussar börjar synas i Nyköping. Antagligen på stadstrafikens tre linjer där körsträckorna inte är så långa. Har hört att det finns initiativ från kommunen att till att börja med få hit en sådan buss på prov.

Men det lär nog inte bara stanna vid prov. Allt tyder på elbussar på sikt kommer att ersätta dagens dieseldrivna bussar. Tekniken är redan mogen, men kan förstås förfinas, främst handlar det då om att erbjuda långa körsträckor utan laddning, eller att ordna laddningen på sådana sätt att trafiken kan rulla utan störande avbrott.

Om ett par år så börjar det nya resecentret att byggas, och det kommer att påverka linjedragning för dessa bussar. Vi kan räkna med att det blir nya körvägar, och det är väl en inte alltför vågad gissning att man då kan köra elbussar på gator där det tidigare varit omöjligt med bussar på grund av motorbuller.

Exempelvis skulle busslinjen till Arnö (linje 2) kunna rulla Brunnsgatan rakt upp till resecentret vid stationen. Korsningen med den ofta välbefolkade gågatan Västra Storgatan är förstås en utmaning, men idag finns möjligheter att installera teknik som begränsar hastigheten i vissa områden. Så bussarna skulle då kunna korsa gågatan i krypfart.

UPPDATERAT: Ytterligare bevis på att elbussarna fungerar kan vi hitta i Malmö där man nyligen beslutade att två stadsbusslinjer ska få elbussar, dock först 2018.

http://www.bussmagasinet.se/2016/06/klartecken-for-forsta-elbusslinjerna-i-malmo/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar