fredag 30 september 2011

Cykla till bussen, törs man det i Nyköping?Cykeln i diket. Bättre cykelställ än så här är det inte vid hållplatserna i Nyköping.

Till Oxelösund är det en dryg mil, och hyfsade bussförbindelser från Nyköping och Arnö där jag bor. Men det är ett fåtal av de 100-tals pendlarna som nyttjar bussen. Det är bilen som gäller till arbetet i kuststaden.

Därtill finns nog fler förklaringar. Men en tydlig orsak tror jag är att man knappast vågar ta cykeln till busshållplatsen, för det finns inte antydan till låsbart cykelställ i närheten av hållplatserna. Med cykeln spar man värdefull tid till bussen. Men om den inte går att låsa vid hållplatsen, vågar man inte ta den. Kanske är den borta när man kommer hem.

Bristen på cykelställ får nog både Länstrafiken och kommunen ta ansvar för. Kommunen bygger hållplatserna, men Länstrafiken är väl de som underhåller och sköter hållplatserna, och trafikerar med bussar.

Att det inte finns cykelställ verkar tyda på att ingen tänkt till kring cyklarnas betydelse för busstrafiken. Men så tittar jag kommunens cykelstrategi, och där det sägs följande:

Kommunen bör tillhandahålla lämpliga cykelparkeringar vid s k knutpunkter där man byter transportmedel från cykel till något annat transportmedel. Ovan nämnda platser är exempel på sådana platser. Cykelparkeringarna bör vara utformade så att man kan låsa fast både hjul och ram i stället. Cykelställen vid Centralstationen intill Brunnsgatan, Norra och Södra Bangårdsgatan är exempel på väl fungerande cykelparkeringar.


Läser även detta:

I de mindre tätorterna ordnas cykelparkeringar vid de mest använda busshållplatserna (bytespunkter) så att kombinationsresor cykel – buss underlättas.


Där hade jag fel, någon har tänkt. Men tanken har inte omvandlats till handling. Det saknas vettig cykelparkering vid hållplatserna på Arnö, och på många andra ställen i kommunen.

På Arnö är det kanske lätt avhjälpt eftersom man nu under hösten bygger en rondell och då måste flytta en hållplats. Just nu är allt uppgrävt, det ska bli spännande att se om kommunen tar sin sin cykelpolicy på allvar. För då borde tanken bli till handling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar