söndag 18 september 2011

Göteborg cykelsatsar - vad gör Nyköping?

Göteborgs stad vill att fler anställda inom den kommunala förvaltningen cyklar till och från jobbet. 5 miljoner kr satsas på bland annat förmåner som gratis cykelservie och rabatt på nya cyklar (20 procent). Naturligtvis handlar det om att staden vill höja cyklandets status, och kommunen ser vinster för miljö- och trafiksäkerhet med cykelförmånerna. Beslutet har klubbats av kommunstyrelsen i Göteborg.

Man hoppas också att denna kommunala cykelsatsning ska inspirera andra arbetsgivare, att ordna cykelförmåner till sina anställda.

Det är klart inspirerande att en kommun visar framfötterna på detta sätt, för att locka de anställda att ta cykeln.
Något liknande har dock inte setts till från politiskt håll i Nyköping. Stan styrs ju av socialdemokrater, vänstern och miljöpartiet.

Jag har i en tidigare bloggpost analyserat de politiska förutsättningar för cykelsatsningar i Nyköping, och jag kunde inte hitta något om cykel i vänsterns och socialdemokraternas valmanifest. Miljöpartiet har föga oväntat dessa frågor i sitt lokala partiprogram. Nu har denna rödgröna allians styrt Nyköpings i ett år, men jag har inte sett några politiska krafttag för mer cykling. Det börjar bli dags för åtminstone miljöpartiet att visa framfötterna, och börja driva dessa frågor mot sina samarbetspartier. Själv är jag medlem och aktiv inom partiet i Nyköping, så jag får väl göra min stämma hörd lite mer.

Kan storstaden Göteborg satsa 5 milj för cykling, så borde Nyköpings kommun kanske få fram 500.000 kr för att locka de kommunalt anställda att cykla mer.

Men jag ska inte bara dissa vad Nyköpings politiker gör. Nyligen togs ett kommunstyrelsebeslut som åtminstone indirekt är cykelvänligt. De tidigare starkt subventionerade parkeringsavgifterna riktade till kommunanställda togs bort. För cirka 700 kr om året kunde de parkera inne i stan nära jobbet. Snart är det borta, och de kommunanställda får betala normala p-avgifter som vanliga medborgare, vilket gör det mindre lockande att åka bil. Ett beslut åt rätt håll, men det behövs mer....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar