fredag 14 oktober 2011

Bilisternas framkomlighet - eller cyklisternas säkerhet?


Planritning över delar av Arnö-rondellen, där cykelbana och väg möts.

Nyköpings kommun är i full färd med att bygga en ny rondell vid infarten till Arnö, för att kunna svälja den omfattande trafiken, alltså bilarna.

Längs med Arnöleden går en cykelväg som måste läggas om när rondellen byggs. Det blir en liten krök, en liten omväg, så att vi cyklister ska hjälpa bilisterna att lättare komma fram i korsningen.

Cykelvägen kommer förstås att korsa vägbanan, i första hand Örstigsleden in till Arnö. På en hel del ställen i kommunen finns det nu fartdämpande upphöjningar och schikaner i gatan, där man korsar cykel- och gångvägar. Men något sådant blir det inte här.

Det är möjligt att man bedömt att bilisterna tar det lugnt i rondell. Men jag vet inte om bilisterna visar mer hänsyn i rondellerna än i övrigt. I alla händelser hade det varit bra med upphöjningar i vägbanan här, så att vi cyklister vet säkert att bilisterna tvingas ta ned farten.

Kanske är bilisternas framkomlighet, viktigare än cyklisternas säkerhet. Det är lätt att dra den slutsatsen!

Björn Åslund

Sedan fick jag svar från kommunens projektledare. Så här tänker man kring säkerheten:

Vi har inte tänk göra en upphöjd korsning mellan cykelbanan och Örstigsleden. Anledningen är att Örstigsleden trafikeras av bussar och inga upphöjningar görs på sådana gator . Bilister måste ändå sänka sin hastighet innan de kommer till en cirkulationsplats. Man räknar att hastigheten i en cirkulationsplats är mellan 20 – 30 km/t.

Samtidigt är sikten i den korsningen jättebra både för cyklister och bilister och ett samspel mellan dem förväntas kommer att fungerar bra. Vi gör också en extra belysning på övergångstället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar