söndag 9 oktober 2011

Bilsamhället på reträtt - eller bara konstiga siffror?

Det är svårt att se att cyklarna har blivit fler här i Nyköping. Men det finns ändå tecken på att bilsamhället börjar tappa greppet. Jag hittar ett pressmeddelande som berättar följande:

År 2010 var den genomsnittliga körsträckan per person 6 790 km och den genomsnittliga körsträckan per bil 12 910 km. Det är en minskning med 11,1 % jämfört med år 2009, då den genomsnittliga körsträckan per bil var 14 530 km, allt enligt SCB:s nyligen publicerade statistik.

Det är ju en anmärkningsvärd minskning på ett år, åtminstone körsträcka per bil. Sannolikt har en del bilister valt andra färdmedel, som cykel eller kollektivtrafiken, som man hör har kraftig resandeutveckling på många håll.

Men med statistik och siffror kan nästan vad som helst bevisas. En siffra ur sitt sammanhang kan tyda på förhållanden som egentligen inte är. Tyvärr har vi delvis att göra med en sådan siffra här. För jag har kollat vidare, det visar sig antalet bilar har blivit fler, 0,8 procent fler under 2010 jämfört med året tidigare. Eftersom det finns fler bilar, blir inte minskningen av den sammanlagda körsträckan 11,1 procent, den bör ligga lite lägre. Men använder man dessa siffror så blir det ändå en kraftig minskning av antalet körda mil.

Däremot följande gör mig lite brydd. Trafikverket redovisar siffror som pekar i en annan riktning. Visserligen inte riktigt samma period, utan här hittar jag siffror augusti 2010 till augusti 2011. Här är det istället en frågan om en ökning av personbilstrafiken med 0,7 procent.

Vad ska man tro? Vem kan man lita på?

Trafikverket antagligen, för man kommer också fram till att under den senaste 12-månadersperioden (aug 2010 till juli 2011) har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Källor
Pressmeddelande Gröna bilister

Miljömål - fördjupning körsträcka med bil

Trafikverket - klimatbarometern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar