onsdag 26 oktober 2011

Särskild satsning på cykelbanor - Liknar mest en neddragning

I tisdags kväll tog fullmäktige kommunens budget för 2012. Här flaggar den politiska majoriteten socialdemokraterna, vänster och miljöpartiet, för en extra satsning på gång och cykelbanor. Det låter ju riktigt fint!

Men det är luddigt vad det innebär. Det enda siffra som antyder något konkret, hittar man under rubriken “mål för god service”, och där finns ett mål att bygga 0,5 km cykelbana per år.

Är då 0,5 km en så stor satsning, att det skulle kunna betecknas som en extra satsning. Tror inte det, för mot bakgrund av den längd cykelbana som byggts tidigare år är detta en rejäl bantning av ambitionerna.

Enligt dokumentation från kommunens tekniska förvaltning så bygges cykelbanorna ut i denna takt de senaste åren; 2008 - 4,32 km, 2009 - 5,55 km och 2010 - 3,0 km.

Det finns en kommunal cykelstrategi daterad 2010. I den hänvisas till infrastrukturplanen för Nyköpings tätort, och där sägs bland annat att cykelvägnätet byggs ut med cirka 3 km per år.

Med viss insikt i kommunens finansiella läge kan jag ha förståelse för att man inte har pengar att bygga ut cykelbanorna i den takt som man önskar. Men då ska man också vara uppriktig, och berätta det. Inte svänga sig med påståenden om “särskild satsing på cykelbanor”.

Det finns all anledning att fördjupa sig i detta. Det kan också vara så att kommunens budget inte visar hela sanningen. Jag återkommer.

Björn Åslund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar