lördag 29 oktober 2011

Något kommer att hända 2012

Jag bloggade häromdagen om kommunens eventuella cykelsatsningar i budgeten 2012. Där var retoriken kring cykelsatsningar löftesrik, men den beskrivna ambitionsnivån (målet) till synes påfallande lågt. Jag har nu haft kontakter med initierade personer, för att få en förklaring till den till synes bleka satsningen på cykelbanor.

En orsak till cykelsatsningar inte syns i kommunbudgeten är att de ryms inom olika exploateringsprojekt, typ nya bostadsområden och annan nybyggnation. Satsningarna är även fördelade mellan olika kommunala organ. Det finns alltså ännu ingen riktigt samlad bild av vad som kommer att bli verkliga förbättringar under nästa år.

Enligt min källa är ändå tanken att det ska ske en del tydliga förbättringar för stadens cyklister, men det ska inte bara handla om nya cykelbanor. Det kan också vara bättre skyltning och bättre vägmålning för att cykelbanorna ska bli tydligare. Smått och stort som ska göra det lättare att cykla.

Jag kommer att hålla fokus på dessa frågor, och kommer att hålla ett öga på kommunen, för att se om man verkligen lyckas höja målsättningen nästa år.

Björn Åslund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar