söndag 15 april 2012

200 lägenheter, 1600 trafikrörelser. Med bil eller cykel?

Häromdagen kunde vår lokaltidning SN berätta om Peabs planer på ett nytt bostadsområde vid Perioden, som har ett mycket centralt läge i stan. Peab vill bygga nästan 200 lägenheter vid Perioden.

En utmaning tycks bli hur man ska hantera all biltrafik som förväntas uppstå när 200 lägenheter tillkommer. Peab räknar med att till varje lägenhet kommer det att höra en bil, och att den i genomsnitt kör till och från bostaden 4 gånger per dygn. Det blir nästan 1600 trafikrörelser (inte 800 som SN skriver), eftersom man rimligen måste räkna till och från som separata trafikrörelser.

En hel del biltrafik om Peabs planer och prognoser på biltrafiken stämmer. Om vi räknar från kl 6-22  blir det i genomsnitt 100 bilar i timmen. I rusningstrafik på morgon förstås mycket fler bilar. Enligt planbeskrivningen ??? (som SN hänvisar till) befarar man trängsel på Kråkbergsvägen.

Av allt att döma kommer det att bli en sån trängsel med bilar, att framkomligheten dras ned, så att cykel för många kommer att bli ett lockande alternativ. Överhuvudtaget så blir utfarten via Kråkbergsvägen en rejäl omväg när man ska till många andra delar av stan. Till centrum cyklar man på 5 min från Perioden. Till lasarettet och stationen också 5 minuter. Till Rosvallas sportanläggningar cyklar man på 10-12 minuter (fast det går nog fortare med bil).

Frågan varför Peab räknar med så mycket biltrafik. Av allt att döma sitter man fast i gamla planeringsmått av hur mycket bilar och biltrafik boendet alstrar. Men som byggherre kan man också styra detta. Det är inte  någon naturlag som skapar det väldiga bilberoendet vi har i Nyköping, det hänger också samman med hur vi planerar och bygger bostäder och staden i övrigt. Bygger man för bilar, så får man mycket bilar. Bygger man för andra sätt att resa, så gynnar man dessa. Med tanke på Periodens centrala läge, men närhet till väldigt mycket, så borde man också utnyttja det vid områdets trafikplanering. Kan notera att i storstaden Stockholm stadsplanerar man efter begreppet "promenadstaden". Kanske man inte ska ta det helt bokstavligt, men det antyder att man vill skapa en stad där främst människor rör sig. Det röjer en idé om planering där bilarnas framkomlighet inte är det primära målet.

Om vi nu tänker plan B, där vi vill minska bilberoende i Nyköping, så skulle man kunna tänka så här inför planeringen av Perioden området.

  • Lägg parkeringsnormen 1 p-plats per lägenhet åt sidan. Det är ingen lag, bara en norm. Varje p-plats kostar flera 100.000 kr att bygga, om den ska byggas inomhus, vilket jag tror är planen är, för området är ganska ytbegränsat. Bilplats ska naturligtvis inte ingå i hyran, för det leder bara till att de som inte behöver bil tvingas subventionera svindyra p-platser.
  •  Se till att etablera en bilpool i området. Det finns bilpooler på allt fler orter, och många boende upptäcker att man inte är riktigt så bilberoende som man tror. Några elbilar förstås.
  • Bygg riktigt bra och trygga cykelgarage, nära entréerna på husen.
  • Vet att det finns ett politiskt intresse (ett grönt parti) här i Nyköping som vill pröva att frångå parkeringsnorm och istället uppmuntra bilpooler. Här har de en möjlighet att pröva om en privat byggherre vågar tänka och planera annorlunda.
Bland samhällsplanerare och experter på stadsplanering finns idag en stor medvetenhet om farorna att fortsätta skapa en stad som cementerar det bilberoende vi hittills byggt oss i. Ska det bli ett verkligt nytänkande krävs det också en annan politisk viljeinriktning. Där är jag mer pessimistisk. Många partier och många politiker drivs mer av ideologi och kortsiktiga opinionssiffror, än av forskning och vetenskap kan visa. Då bygger man hellre vidare på bilsamhället, för att vara säker på att få sitta vid köttgrytan nästa val.  Politikerna vågar helt enkelt inte chansa med att tänka nytt och agera annorlunda. Även om det långsiktigt skulle bli en mycket bättre lösning för alla.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar