tisdag 17 april 2012

Vi cyklister förstör för Anders Borg


Förstör både tillväxt och BNP.

Cykling är inte så oskyldigt som det ser ut. Det är knappast bara en nästan ljudfri maskin som obehindrat transporterar dig långa sträckor med utan större anstränging.

Cykeln kan också vara ett ifrågasättande av vårt samhälle som det ser ut idag, och många av de värderingar som bär upp och driver samhället. 

Cykeln är så oerhört resurssnål, och den kräver inte ständig tillväxt för att fungera. Den visar alltså på alternativ till den ekonomi som påstås kräva evig ekonomisk tillväxt för att inte kollapsa. Men det är en ekonomisk tillväxt som istället för ekonomisk för att förebygga kollaps håller på att förvandla vår tillvaro till en enda stor miljökollaps genom sitt enorma och ständigt ökande uttag av råvaror och resurser.

Cykling är förmodligen också ett hot mot denna ständiga tillväxt. Vi cyklister förbrukar nästan ingenting, och vi bidrar knappt till BNP. En cykel för 5000 kr håller säkert 15 år om den sköts. Lägg till en hjälm och så lite justa cykelkläder. Räkna med kanske en tusenlapp i reparationer och service om året. Ingen dyr försäkring, inga p-avgifter, ingen dyr bensin, inga trängselavgfiter, ingen fordonsskatt. 

Du kanske äter lite mer då trampandet kräver kalorier. Men totalkostnaden per år blir högst några tusen kr. Inte något större bidrag till BNP, det mått som traditionellt visar om landets ekonomi är i form. 

En hyglig bil har en driftskostnad på minst 35 kr /milen, och säg att du kör 1000 mil om året, en ganska blygsam sträcka. 35000 kr! Ett rejält bidrag till BNP.

Så vi som cyklar mycket, och bara tar bilen i nödfall, är ju rena katastrofen för Anders Borg och alla andra som räknar välfärdens mått i BNP. Bilverkstäderna får mindre att göra, oljebolagen tappar kunder och pressen minskar på sjukvårdens personal (eftersom vår hälsa är bättre än bilisternas).

Som vi cyklister ställer till det för samhället. Vi borde skämmas....

Nej, absolut inte, jag är väldigt stolt över att vara cyklist. För jag är övertygad om vår jord inte klarar ständigt ekonomisk tillväxt, och en ständig ökning av den materiella standarden. Det finns så många bevis inom miljöområdet att vi redan passerat gränsen för hur mycket ekonomisk tillväxt världen tål, så de som inte reagerat och förstått måste vara totalt blinda, eller kanske bara ointresserade av dessa aspekter.

Så när jag möter andra cyklister, och vi blir ständigt fler, så förstår jag att det finns en växande insikt om att den traditionella ekonomin och dess syn på tillväxt ifrågasätts av allt fler.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar