söndag 29 april 2012

Inte fler bilvägar. Gäller även Nyköping.


I förra veckan presenterade trafikverket sitt betänkande för framtidens transportsystem, den så kallade kapacitetsutredningen. Och här fanns en del intressanta slutsatser för oss som tycker vi ska ta klimathot på allvar, och anser cykeln potential för vardagsresor är långt ifrån utnyttjad.

Trafikverket anser att det krävs en 20-procentig minskning av biltrafiken för att klara klimatmålet till 2030, även när man räknar med teknisk utveckling i form av energieffektivare bilar, alternativ bränslen och eldrift.

Man kan då inte annat dra slutsatsen att det är färdigt med satsningar på att öka kapciteteten i bilvägnätet. För att nå dessa mål, alltså färre bilar i trafik,  är det istället satsningar på kollektivtrafik, cykel och gång-trafik som ska lösa många av behoven att resa.

Det här är en utredning som måste plöjas av varenda politiker och tjänsteman som fattar beslut om transporternas och resornas infrastruktur. För slutsatserna är tydliga, att bilepoken nu går mot en avveckling, eller åtminstone att bilarnas roll och betydelse minskar. Säkert smärtsamt för en del, som kramat bilen genom hela livet. Men nu är det dags att släppa den tröstenappen.

Visst kommer det att byggas en och annan ny väg, främst till nya bostadsområden, här i Nyköping. Men en del storslagna vägsatsningar om ibland föreslagits, kan vi definitivt begrava. Hamnvägen förlängning är en sådan. Att förlänga Järnvägsgatan som en stor trafikled upp till Skavsta, har varit på förslag. Det kan vi också glömma. Dessa kommer inte att behövas, trafiken kommer att få plats på det befintliga vägnätet.

Nyköpings kommun har ju en käck slogan om hållbar tillväxt. Ska man leva upp till dess verkliga innebörd, så är ska man nog fundera på om tillväxt av bilvägar kan ingå i det begreppet. Eftersom tillväxten av bilvägar nu ifrågasätts starkt, kanske man över huvudtaget bör fundera om det verkligen finns “hållbar tillväxt”. Tillväxt innebär ju per definition ökad användning av resurser, och det kan ju en 5-åring räkna ut att det i långa loppet inte är hållbart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar