fredag 11 maj 2012

Dags att granska Nyköping i Kommunvelometer?


Hur bra är Nyköping som cykelstad, egentligen?

För några dagar sedan kom Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2012, som granskar 33 kommuner, hur väl de lyckas att satsa på ökad cykling, och göra cykling säkrare och mer attraktivt.
Nyköping finns inte med bland de granskade kommunerna. Tråkigt, för det hade varit värdefullt att se hur väl vi hävdar oss i jämförelse med andra kommuner. Dock kan det bli bättring, för det är bara för kommunen att säga ja, nästa gång förfrågan kommer från Cykelfrämjandet.

Från den rödgröna majoriteten som styr stan har det ju hörts tongångar om att det ska satsas mer på cykling. Någon riktigt storsatsning känns ännu som det är på gång, det ska byggas några kilometer cykelbana i år, och det går lite pengar till en kampanj. Men vi kanske är bra ändå, det skulle ju deltagande i Kommunvelometer kunna visa? Eller så får vi svart på vitt att vi inte så bra i Nyköping ännu, och då är det bara att spänna bågen, och lyfta det här med cyklingen ordentligt. Eller hur Granström, Krunegård m fl kommunalråd? 

En siffra i Kommunvelometer fick mig att haja till, att Nyköping behöver ett cykellyft. Det handlade om hur mycket pengar som kommunerna satsade på påverkansåtgärder för cykling. De kommuner som satsar mest på information och kampanjer är Lund, Malmö och Växjö med en genomsnittlig budget på 11,2 kr, 9,9 kr och 9,8 kr per invånare och år. 

Här ligger Nyköping på en väldigt blygsam nivå. Nyligen beslutades att kommunen satsar 50.000 kr på cykelpåverkan i år, det är cirka 1 kr per innevånare och år. Kanske är det lite mer i praktiken, för i Kommunvelometer ingår också cykelskyltning och personresurser som jobbar med kampanj och information. Men lågt är det nog?

I en del avseenden är det långt kvar till att Nyköping blir en cykelkommun.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar