måndag 7 maj 2012

Det är bilen som är farlig, inte cykeln


Med bilen lär man hamna snabbare på lasarettet i Nyköping.  Cyklisten skjuter upp besöket.

Under senare tid har vi sett rubriker om hur farligt det är att cykla. Naturligtvis är cyklisten utsatt om det smäller, eftersom vi inte har något skyddande skal. Möjligen har vi hjälm på oss. 
Sedan är det ju inte svårt att hitta brister i cykelmiljön. Det går att hitta många exempel på hur man med förändringar i trafikmiljön skulle kunna göra cyklingen säkrare. 

Men att därmed utpeka cyklingen generellt som farlig för individen är nog att dra onödigt stora växlar. För när det gäller cykeln och hälsan finns två vågskålar, i den enda ligger då risken för olyckor, i den andra finns hälsovinsterna du får genom all vardagsmotion som cykeln ger.


 Jag googlar på “hälsovinst cykel” och hittar uppgifter bland annat hos Trivector, som är ett konsultföretag inom trafik och resor. En övergång från bil till cykel ökar den förväntade livslängden med 3-14 månader, påstås där. Denna hälsovinst är betydligt större än hälsoförlusten orsakad av ökad olycksrisk, skriver Trivector.

Hur är det då med bilen? Ja, du sitter säkert i den jämfört med cykeln. Det slutar inte med skrapsår och blessyrer om du missbedömer en kurva med rullgrus. Vid småkrockar i stadsmiljö är skaderisken liten, om du använder bältet. Men bilen är en del av det stillasittande livet utan vardagsmotion. Ofta rapporterar media om stigande övervikt, och att en stor del av befolkningen inte motionerar alls. Att påstå att bilen har en stor skuld i detta är inget kontroversiellt. Använder vi Trivectors siffror om cykelns hälsovinster, så borde ju bil istället för cykel innebära en förlust av förväntad livslängd på 3-14 månader. 

Det finns stora hälsovinster med att cykla till jobbet, även om det bara tar en halvtimme fram och tillbaka. Det säger Peter Schantz, professor i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan, som forskar om cykelpendling och hälsa. Risken att dö i förtid av olika slags sjukdomar (inklusive trafikolyckor) minskar med 40 procent för dem som regelbundet cyklar till och från jobbet.
Dessa sidor av cykling och bilåkande glöms gärna bort. Man pratar gärna om att bilarna blivit krocksäkrare och fått bättre trafikmiljöer, och att olyckstalet för bilister som stadigt blivit lägre. Men allt bilåkandet gör att man missar vardagsmotionen och bilen visar sig istället vara ett klart hot mot folkhälsan. Sannolikt utraderar det en stor del, kanske hela den hälsovinst som säkerhetsframstegen inneburit.

När får vi se de rubrikerna “Så farligt är det att åka bil”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar