onsdag 5 september 2012

Anpassning till verkligheten

Cykelutredaren Kent Johansson har börjat läcka vad som ska komma ur hans utredning kring hur cyklingens villkor ska förbättras. Igår släppte han en del förhandsglimtar på svd.se
Ett exempel på hur cykeln kan få en tydligare plats i trafiken är vid cykelöverfarter, det vill säga när cykelvägen korsar annan väg. Jag kommer här föreslå att trafikreglerna vid obevakade cykelöverfarter ändras så att förare får väjningsplikt mot cyklister. En sådan förändring syftar till att öka framkomlighet och säkerhet för den cyklande. Samtidigt ställer ett sådant förslag också ytterligare krav på cykelöverfarternas enhetliga utformning i syfte att garantera trafiksäkerheten.

Här är det bara att konstatera att han ansluter sig till den praxis som väldigt många bilister i Nyköping faktiskt redan tillämpar. Man släpper ofta fram cyklister som ska korsa bilvägar. Att lagen säger en sak (bilarna behöver inte stanna) och att verkligheten (de flesta släpper fram) gör det lite smårörigt för oss cyklister. Ofta stannar jag för att invänta luckor i bilflödet, men samtidigt stannar bilarna. Väldigt vänligt, men egentligen onödigt.

Som Kent Johansson föreslår, så vore det bättre att bilisterna får väjningsplikt mot cyklister vid cykelöverfarter, alltså liknande zebralagen för gående som korsar bilväg vid övergångsställen. Bilisterna respekterar ju zebralagen, så det borde fungera bra även för cyklister.

Därmed inte sagt att det är fritt fram för oss cyklister när vi korsar bilvägar.Vi måste ändå vara uppmärksamma på bilisterna uppträdande. Det kommer alltid att finnas bilister som gör misstag. Och för all del också cyklister. Ingen är felfri.

Ett bekymmer är dock att förslaget kräver anpassning av trafikmiljön, det föreslås "enhetlig utformning" av överfarterna. Det lär bli tungt ekonomiskt för många kommuner att bygga om alla cykelöverfarter så de uppfyller lagens krav, och det lär dra ut på tiden. Om inte trafikmiljön anpassas till lagen, så finns risk att det hela blir ett slag i luften.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar