söndag 2 september 2012

Cykelstad eller bilstad? Hur ska Nyköping utvecklas?


När man hör politiker och trafikplanerare prata om hur vi ska göra det bättre för cyklister i Nyköping, så lyfter man gärna fram att vi ska fortsätta bygga cykelbanor. Det finns idéer om att göra om bilgator till gåfarts- och cykelgator, och att skapa mer sammanhängande cykelvägnät. 
Det är absolut inte feltänkt, men samtidigt så snuddar man bara vid det riktigt stora problemet, som handlar om en stadsplanering som under många decennier inte alls utgått från cykel som ett viktigt transportmedel. För all del inte heller gångtrafik och kollektivtrafik.

Staden har planerats och byggts med bilen som norm under många år, vilket har inneburit att den fått breda ut sig över åkrar och skogsmark. Dessutom är den tydligt funktionsuppdelad med arbetsplatser för sig, bostäder för sig, fritidsanläggningar för sig. 

Arnöleden ständigt fylld med bilar. Arnöborna som måste förflytta
sig då stadsdelen nästan bara har bostäder. En stadsdel planerad
för bilar. 
Min egen stadsdel Arnö (3-4 km från Nyköpings centrum) är ett klockrent exempel. Här finns i princip bara bostäder. Enda arbetsplatserna är skolor, dagis, en kyrka och en ICA-butik. Enda kommersiella servicen här är ICA-butiken. Här finns en basebollplan, men ingen riktig fotbollsplan. Ingen fotbollsplan i en stadsdel på 4500 innevånare. Man är alltså i princip tvungen att resa till allt. Till handel, till arbete, till fritid. Med andra ord, Arnöleden är fylld med bilar dagarna igenom. 

Cykelvägen mot stan är långt ifrån lika flitigt använd, då avstånden trots allt är lite för långa för att locka de stora massorna till att välja cykel. 3,5 km till centrum. 5 km till Rosvalla som är stadens sportcentrum. 4,5 km till lasarettet som är en stor arbetsplats.

Förstår att cykelgränsen för många går vid ett par kilometer. Sedan är det för långt, och det blir motordriven förflyttning. Placeringen av Arnö är alltså rejält feltänkt, ur perspektivet hög andel cykelresor. Och Arnö kan betraktas som ett barn av 70-talets värderingar och då dominerade fortfarande föreställningen om att bilen var normen.

År har lagts till år, och i samhället har insikterna vuxit om hur fel och skadligt det blivit med bilberoendet. Men frågan om den insikten slagit rot i Nyköping. Det finns en hel del ganska färska på etableringar och stadsdelar, som har klart inslag av 60-70-tals biltänkande. 

• Handelscentret Pål Ljungs hage som ingvides för cirka fem år sedan är rejält misstag. Inte så långt utanför staden, men ändå utanför och separerad från resten av staden genom barriären motorvägen (E4). Cykel- och gångväg dit, men det är en enbarmligt tråkig väg med bilar som enda sällskap.

Örstig. Villaområde en bit utanför Nyköping. Väldigt bilberoende,
vilket förmodligen en del husköpare insett, för intresset
att bygga villor här är litet idag.
• Villaområdet Örstig. Ett 40-tal hus cirka 7 kilometer från staden. Alltså ännu längre ut. Nu har dock intresset att flytta och bo vid Örstig avtagit, det finns gott om obebyggda tomter. Finanskris spelar förstås in, men kanske också en insikt om att inte bosätta sig i ett villaområde som är väldigt bilberoende.

Då är frågan om stadsplanerare och politiker har nyktrat till 2012. Det finns absolut tecken på en mer cykelvänlig planering av staden, men fortfarande tas märkliga beslut, där stan får fortsätta att breda ut sig i ytterkanterna. Villaområdet Malmbryggshage ska få en fortsättning, ut på åkrarna mot Sjösa. Här på Arnö bökar grävskoporna i marken vid Karslund och det ska bli gator och på sikt bebyggelse, som innebär expansion av Arnös yttre delar.

Men samtidigt byggs och planeras rätt mycket i centrala delar av staden, på Kungshagen och Brandholmen, som ligger med cykelavstånd till det mesta. Faktum är att det också finns många andra centrala områden, som skulle kunna bebyggas. Allt med målet att få bostäder när service, jobb och kommunikationer.

För några dagar sedan gav regeringen klartecken till att järnvägsprojektet Ostlänken nu ska bli av. För Nyköping kommmer det att innebära ett nytt resecentrum om några år, som kommer att ligga helt centralt. Jag tror man ska vara öppen för en hög grad av bostadsexploatering kring detta område. Peab vill gärna bygga ett höghus i hamnet, det borde passa bättre vid det nya resecentret, kanske dock inte 20-våningar, men säg hälften så högt. Området kring den nya stationen borde bli stans nya expansionsområde istället för att bygga på åkermark och skog i utkanterna. 
Nära till järnvägen för pendlarna. När till allt för de som vill cykla och gå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar