onsdag 19 september 2012

Cirkulationsplats säker även för cyklister

Cirkulationsplats Spelhagen. Inte bara säkrare för bilarna. Även för cyklister.

Som cyklist är man oskyddad, och det händer tyvärr en del olyckor. Jag tittade nyligen i kommuens cykelplan från 2010, och där finns ett avsnitt om cykelolyckorna. Här finns en del intressanta fakta och slutsatser som faktiskt pekar på vad som kan eliminera olyckor.

Jag tror definitivt att vi måste jobba olycksförebyggande, eftersom vi lever i ett samhälle med väldigt hög medvetenhet kring olyckor och risker. Inte minst föräldrar är väldigt säkerhetsmedvetna och jag befarar att många håller sina barn och ungdomar borta från cyklar, då de är oroade för olyckor. Visst finns det en olycksrisk med cykeln, men å andra sidan det ständiga bilskjutsandet ger en tillväjning vid att alltid åka bil, som ju på sikt ger negativa hälsoeffekter som är långt mycket allvarligare än cykelns olycksrisker.

Men upplevelsen av osäkerhet på cykeln är mer uppenbar, än ett framtida diffust hälsohot på grund av ett överdrivet bilmissbruk. Så det som ger trygghet och minskar olycksrisken är jätteviktigt för att göra cyklandet attraktivt.

Jag väljer följande intresseväckande citat ur cykelplanen:

Om man betraktar cykelolyckorna i var de sker kan man konstatera att de
flesta olyckor sker på gator med blandtrafik eller i korsningar. Cykelolyckor i
cirkulationsplatser är ovanliga. En slutsats av detta är att man bör bygga fler
cykelbanor längs vägar med mycket biltrafik och förbättra trafiksäkerheten i
korsningarna, gärna genom att bygga cirkulationsplatser eller andra
hastighetsdämpande ombyggnadsåtgärder. 

Intressant att cirkulationsplatser även är bra för cyklister. Enligt statistiken är det ytterst få olyckor där. Det jag dock undrar över är om analysen syftar på cyklister inne i biltrafiken i cirkulationsplatser, eller på cykelbanorna i anslutning till cirkulationsplatserna. Det är nämligen en väsentlig skillnad i antalet cyklister här. Väldigt få cyklar bland bilarna i själva cirkulationsplatsen. Nästan alla väljer cykelbanan. Då är det knappast underligt om det blir få cykelolyckor. Det är alltså lite svårt att tolka statistiken här. Denna distinktion kan behöva klargöras ordentligt.

Å andra sidan upplever man som cyklist att cirkulationsplatser är bra, eftersom bilisterna tvingas ta ned farten. Så cykelöverfarter intill cirkulationsplatser är förmodligen ganska säkra.

Men det är skillnad på cirkulationsplatser och cirkulationsplatser. Många av stadens cirkulationsplatser är ganska små och har endast ett körfält, vilket tvingar bilisterna att dra ner tempot rejält. Sedan finns det tvåfiliga diton, där man som bilist kan ta sig igenom i god hastighet, säkert i 50 km/tim, vilket förstås inte är lika bra för oss oskyddade trafikanter. De två-filiga  byggs för att det är så pass många bilar och intensiv trafik i Nyköping. Så fler bilar och mer trafik (mer tillväxt som är nutidens mantra) är defintivt inte bra för cyklisterna.

1 kommentar:

  1. Krister Isaksson19 september 2012 19:56

    Ett tips, studera forskningsrapporter från VTI och LTH. De har studerat just denna frågeställning och just säkerhetseffekten för cyklister är tveksam. Handlar precis som du tar upp mycket om vilken cirkulationsplats och hur den och ev överfarter är utformad

    SvaraRadera