onsdag 27 mars 2013

Biltrafiken minskar ännu ett år

Jag har tidigare bloggat om det faktum att biltrafiken inte ökar, snarare minskar. Myndigheten Trafa för statistik över trafiken och kan åter igen bekräfta det faktum att biltrafiken minskar. Inte så mycket under 2012, men ändå mätbart. Minus 0,7 procent för de sammanlagda körsträckorna för alla bilar. Per bil minskar körsträckan med minus 2 procent jämfört med året innan (det har trots allt blivit fler bilar i trafik).

Denna minskning av det totala trafikarbetet med bil, och körsträckorna har nu kunnat observeras i fyra år via Trafas statistik.

Uppenbarligen kan bilägarna, och andra för den delen, tänka sig andra sätt att resa än med bilen.

Kollektivtrafik ökar har jag kunnat se av annan statistik. Och att cykling är i ropet har väl ingen missat.

Här är pressmeddelandet från Trafa:
http://www.trafa.se/sv/Press/Pressmeddelanden/2013-03-27-Bilkorningen-okar-inte-langre/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar