onsdag 13 mars 2013

Varför måste cykelbanan flytta till ett sämre läge?


Så händer det plötsligen. Grävskopor intill cykelbanan från Arnö in mot Nyköping och det visar sig snart att kommunen håller på att flytta cykelbanan. Vi är många som undrar, varför ska nu cykelbanan få en ny sträckning. Här var det en fin nedförsbacke där man kommer upp i nästan 40 km/tim in mot stan. Med den nya dragningen kommer man inte lika bekvämt kunna utnyttja rullen man får i utförsbacken, man kommer istället att tvingas bromsa in för att inte komma ut för fort på Arnöleden.

Denna ändring talar mot allt vett och förnuft om hur cykelbanor ska utformats. Det ska inte vara några onödiga omvägar, den ska inte utformas så att man tvingas bromsa in i onödan. Cyklister tycker extremt illa om att behöva bromsa bort den fart man uppnått, eftersom man fått upp farten av egen kroppskraft.

När jag hittar konstigheter i Nyköpings cykelvägnät, brukar det vara intressant att relatera till kommunens cykelpolicy som antogs 2010. Där hittar jag följande rader:


MålsättningEtt attraktivt cykelvägnät kännetecknas av följande egenskaper. Cykelnätet är minst lika gent som bilvägnätet  
erbjuder god framkomlighet på sträcka och i korsning och medger god färdhastighet (30 km/tim)innehåller så få branta backar och snäva kurvor som möjligt.

I policyn står det så få snäva kurvor som möjlig och god framkomlighet. Här har man med vett och vilje gjort en ändring som går stick i stäv med policyn. Är det så Nyköpings ska bli en bättre cykelstad?

Det finns förstås en förklaring till att cykelbanan dras om. Och den heter ny bebyggelse, åtminstone så är kommunens planer att här ska det bli nya gator och flerfamiljshus i området. Gatornas tänkta sträckning framgår att kartan ovan som är hämtad från detaljplanen. Lite märkligt var att cykelbanan behövde flyttas, det kunde ju lika gärna varit så att de nya gatorna fick en annan utformning. Men tydligen var behovet av nya gator viktigare, än att en befintlig cykelbana fick behålla sina optimala sträckning.

Drivkraften för allt detta är det av kommunpolitikerna fastställda målet, att öka antalet innevånare med cirka 700 varje år. Det ska ju bli så bra med tillväxt, heter det ju. Och Nyköping har ju till och med hållbar tillväxt. Det ni. Då kan man ju inskränka lite på cykelbanornas kvalitet. Verkar det som....

Men snacket om hållbar tillväxt och nyttan med fler innevånare gör att det ringer i floskellarmet. Det är ju uppenbarligen bara tomma ord, om resultatet blir att man gör det sämre för det allra grönaste och miljövänligaste transportmedlet.  

1 kommentar:

  1. Erik Johansson13 mars 2013 22:48

    Jag antar du menar här: norr om Arnö.

    Jag håller med om att den där cykelvägen är rejält tråkig, svårt att se hur de kunde ha lagt den bättre.

    SvaraRadera