torsdag 28 mars 2013

Ett groteskt överdimensionerat p-garage i Åkroken.Nu går debattens vågor höga i Nyköping kring framtiden för det centrala kvarteret Åkroken. Förslaget till detaljplan pekar ut att delar av området ska bli torg och park, men också ett rätt stort delvis underjordiskt p-garage, samt ett mindre flerfamiljshus vid Västra Kvarngatan och två radhuslängor vid Slottsgatan. 

I dagens SN (papperstidningen) finns illustrationer som ska ge en uppfattning om hur p-garaget ska gestalta sig. Det känns väl mer än tveksamt med att offra denna centrala känsliga kulturmiljö för ett parkeringshus. Det pågår en debatt kring hur det framtida Nyköping ska byggas, och nu under våren har en fördjupad översiktsplan varit ute för samråd. Där talas det om att skapa en tät stad med kortare avstånd vilket ska leda till minskat behov av bilar. Nuvarande förslag för Åkroken går inte i den riktningen, det innebär att stora delar av kvarteret Åkroken ska bli bilplatser. Det kommer ju enbart bli ett lockbete för fler att ta bilen för ärenden till stan.

Dessutom verkar garaget groteskt överdimensionerat med tanke på de boendes p-behov. 12 lägenheter och 10 stadsradshus ska det bli, i detaljplanen fastslås att 53-57 platser p-platser behövs för bostäderna (Dessutom cirka 50 för allmänheten). Det innebär ungefär 2,5 p-platser per bostad i p-norm, vilket är oerhört högt, inte minst i ett centralt läge. I exempelvis Malmö finns ett centralt område där man byggt för bilsnålt, där är p-normen 0,8 p-platser per lägenhet. Där man bland annat kompletterat med bilpooler, och då är det inte ens fullt i garagen. 

Så p-garaget i Åkroken skulle med stor sannolikhet kunna strykas, alternativt krympa riktigt ordentligt. Det kunde räcka med ett mindre antal p-platser för de boende, och inget mer.

Nyköpings kommun måste helt enkelt jobba mycket hårdare på att få Nyköpingsborna att välja cykel, gång och kollektivtrafik.

Politikerna i bygg-och tekniknämnden ska snart fatta beslut kring detta. Man har mycket att bevisa, om man ska släppa igenom detta förslag i ograverat skick.

Och alla ni andra som är måna om att bevara och göra Åkroken till en central park. Låt era bilar stå. Cykla, gå eller ta bussen, så mycket som möjligt. Tar ni bilen så stöttar ju ni den utveckling av Nyköping som ni ni vill motverka.

1 kommentar:

  1. Erik Johansson30 mars 2013 17:47

    Jag undrar hur mycket vi betalar för att folk ska få parkera på gatorna/parkeringshus egentligen, om p-normen är 0.8-2.0 per lägenhet så kostar dessa lägenheter 150 000 till 1 miljon extra på grund av parkeringsplatserna som ska byggas. Men jag har inga riktiga siffror på detta, men har sett parkeringsplatser i Stockholm som kostar 500 tusen stycket.

    SvaraRadera