tisdag 3 september 2013

Ett rejält kliv mot en trevligare stad

Kommunstyrelsen i Nyköping har beslutat att Östra Storgatan ska göras om till ett gångfartsområde. Gatan byggs om ordentligt, ska få karaktären av ett avlångt torg, där verksamheter som krogar, kaféer och butiker ska kunna ta delar av gatu-utrymmet. Den nya formen på gatan innebär att hela vägbanan blir i en nivå, utan vanliga trottoarer. Utformningen ska göra det mer lockande för cyklister och gående. Visserligen ska bilar få färdas, men i mycket låg hastighet och bara i en riktning.

Ett rejält kliv framåt mot en stad för cyklister och gående. Östra Storgatan har länge varit obehaglig att cykla på, ofta med stressade bilister i nafsande i hasorna. Om planerna håller, så ska man framåt nästa sommar tryggt kunna cykla här utan att oroa sig för oönskad närkontakt med bilar.

En del bilister knorrar förstås en del när deras revir och framkomlighet beskärs. De hävdar att butikerna på Öster förlorar, men klagolåten är nog mest en omsorg om den egna sjuka mostern. Jag tror inte att butiksägare och andra verksamheter lär förlora något. Redan idag har det varit svårt att dumpa bilen hur som helst på Östra Storgatan. Den bilist som önskat  göra ärenden på Öster har varit tvungen att uppsöka p-plats, och de finns ju kvar. Och det kommer fortfarande vara möjligt att köra bil på Storgatan, fast sakta. Så vad är problemet....

Wikipedia om gångfartsområde

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar