söndag 29 september 2013

Höjda p-avgifter för cykling

Kommunen ska höja parkeringsavgifterna på gatu-parkeringarna i centrala Nyköping. Det finns många skäl till denna höjning, bland annat finns en tanke om att fler ska undvika ta bilen, och istället välja andra rese-sätt. Inte minst vill kommunen få fler att ta cykeln till stan.

I stora drag är det rätt tänkt. Det finns en del studier som visar att marknadsmässiga avgifter på p-platser vid arbetsplatser, gör att en hel del bilister väljer att avstå från bilen. När det kostar att parkera bilen vid jobbet, så börjar många fundera över nödvändigheten att köra, och hittar så andra sätt att ta sig till jobbet.

Rimligen borde det samma gälla i centrala Nyköping, att de låga avgifterna har lockat en del att ta bilen till stan, fast det egentligen finns alternativ.

En del oroar sig för att p-avgifterna ska få bilisterna att välja att åka till andra städer, eller hellre välja att göra sina ärenden i handelsområden i stans utkanter. Min bedömning är att det redan idag är väldigt många som tar bilen till Gumsbacken, Gustavsbergs handelsområde, och Påljungs hage. Men det är skillnad på shopping på de externa områdena, och att besöka stan. Centrala Nyköping har många värden som inte finns i de externa områdena, man väljer helt att besöka stan av helt andra skäl, än att man åker till Gumsbacken. Man kanske vill gå på krogen, sitta på ett mysigt kafé, kolla lite folkliv, klippa håret eller köpa en skjorta. Och vi är olika som människor, en del tycker helt enkelt att shoppinglador utanför stan är en ganska sorlig historia, och undviker dem. Då spelar inte några kronor i p-avgifter någon roll.

Dessutom om vi får bort en del onödig biltrafik från stan tack vare p-avgifter, så borde stan bli attraktivare och därmed locka. En stad med färre bilar är även en trevligare stad, även för bilister, åtminstone när de är utanför sina bilar. Så de kanske väljer cykeln istället ibland, eller varför inte bussen, eller fötterna man fått. De kan så mycket mer än att gasa och bromsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar