fredag 20 september 2013

Nyköping 6:e cykelstaden. Något är skumt...

Cykelfrämjandet har låtit göra en undersökning hur stor andel av resorna olika transportmedel har. Cykel, bil, kollektivtrafik och gång.

Nyköping placerar sig på en hedrande 6:e plats, i den listning som görs över kommuner med över 40000 innevånare. Undersökningen har kommit fram till att 19 procent av alla personresor sker med cykel. Toppar gör Landskrona med 24 procent.

Statistiken tyder på att vi cyklar riktigt mycket i Nyköping.

Men verkligheten, som jag tolkar den, tyder på att vi inte cyklar särskilt mycket.

När jag studerar Nyköpings trafik, där bilen dominerar starkt, blir jag verkligen undrande till siffran hur korrekt siffran 19 procent. Så väldigt många cyklister ser man inte i Nyköping. Och framför allt inte den kallare årstiden. Den här siffran 19 procent kanske gäller en solig augustidag när skolorna börjat, då är det rejält mycket cyklister i rörelse.

Jag råkar känna till Uppsala hyfsat, då min far bor där. Där cyklar man otroligt mycket märker jag på plats. Men i Cykelfrämjandets statistik så når Uppsala bara 18 procent. Att Uppsala som är en känd cykelstad ligger sämre till än Nyköping gör mig smått misstänksam.

I alla händelser, 19 procent eller något annat, Nyköping kan bli en bättre cykelstad, men framför allt skulle nyköpingsborna kunna cykla mycket mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar