torsdag 12 september 2013

Gående lika farliga som bilar för cyklister

Fotgängare är lika farliga för cyklisten som bilisten är. Det visar forskning från Chalmers, som refereras hos DN.se

Forskarna vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har filmat cyklister, för att se orsaker till olyckor och farliga situationer. Fotgängarna sticker ut, som en återkommande orsak till olyckor. Det behöver inte vara sammanstötningar mellan cyklist och fotgängare, det kan vara en fotgängare som tar lite snedsteg och tvingar cyklisten att väja, som dock krockar med något annat, träd exempelvis.

Det här är verkligen ett lurigt problem, där cyklister och fotgängarna färdas på en gemensam gång och cykelväg. Fotgängarna är ju till sin uppenbarelse inte särskilt hotfulla, vilket nog gör att vi cyklister inte riktigt tar dem för trafikfaror. Men deras uppträdande kan bli hotfullt, förstås helt omedvetet. De kan gå flera i bredd, lite hur som helst livligt pratande på gång/cykelbanan, och som cyklist vet inte riktigt vilken sida man ska passera. De kan röra sig oväntat i sidled vilket tvingar en väja och bromsa. Rätt ofta tycks de gående inte riktig samspela med andra trafikanter, känns lite som att de inte är riktigt trafikmedvetna. Förstås är barn värst, men även en del vuxna uppträder mer som yra höns.

Här i Nyköping är i princip alla gång- och cykelvägar mixade, enklast så. Men inte bäst.
Ett någorlunda enkelt recept mot denna konfliktsituation är tydlig delning av gång och cykelbanor, med gående på ena hälften och cyklisterna på en annan. 

Nu är väl denna här belysta konflikt om olycksrisk mellan cyklister och gående inte någon direkt nyhet. Det nya är jämförelsen att gående och bilar tydligen är rätt likställda som ett hot mot cyklisternas säkerhet. Jag tror de flesta cyklister ser bilarna som det stora hotet. Nu har vi två stora hot mot cyklisterna. 

Trist när olika trafikangrupper ställs mot varandra. Men vi är verkligen olika, med olika behov, och olika uppträdande. Då kanske vi ska behandlas olika. Och ha olika körfält.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar