lördag 29 oktober 2011

Något kommer att hända 2012

Jag bloggade häromdagen om kommunens eventuella cykelsatsningar i budgeten 2012. Där var retoriken kring cykelsatsningar löftesrik, men den beskrivna ambitionsnivån (målet) till synes påfallande lågt. Jag har nu haft kontakter med initierade personer, för att få en förklaring till den till synes bleka satsningen på cykelbanor.

En orsak till cykelsatsningar inte syns i kommunbudgeten är att de ryms inom olika exploateringsprojekt, typ nya bostadsområden och annan nybyggnation. Satsningarna är även fördelade mellan olika kommunala organ. Det finns alltså ännu ingen riktigt samlad bild av vad som kommer att bli verkliga förbättringar under nästa år.

Enligt min källa är ändå tanken att det ska ske en del tydliga förbättringar för stadens cyklister, men det ska inte bara handla om nya cykelbanor. Det kan också vara bättre skyltning och bättre vägmålning för att cykelbanorna ska bli tydligare. Smått och stort som ska göra det lättare att cykla.

Jag kommer att hålla fokus på dessa frågor, och kommer att hålla ett öga på kommunen, för att se om man verkligen lyckas höja målsättningen nästa år.

Björn Åslund

onsdag 26 oktober 2011

Särskild satsning på cykelbanor - Liknar mest en neddragning

I tisdags kväll tog fullmäktige kommunens budget för 2012. Här flaggar den politiska majoriteten socialdemokraterna, vänster och miljöpartiet, för en extra satsning på gång och cykelbanor. Det låter ju riktigt fint!

Men det är luddigt vad det innebär. Det enda siffra som antyder något konkret, hittar man under rubriken “mål för god service”, och där finns ett mål att bygga 0,5 km cykelbana per år.

Är då 0,5 km en så stor satsning, att det skulle kunna betecknas som en extra satsning. Tror inte det, för mot bakgrund av den längd cykelbana som byggts tidigare år är detta en rejäl bantning av ambitionerna.

Enligt dokumentation från kommunens tekniska förvaltning så bygges cykelbanorna ut i denna takt de senaste åren; 2008 - 4,32 km, 2009 - 5,55 km och 2010 - 3,0 km.

Det finns en kommunal cykelstrategi daterad 2010. I den hänvisas till infrastrukturplanen för Nyköpings tätort, och där sägs bland annat att cykelvägnätet byggs ut med cirka 3 km per år.

Med viss insikt i kommunens finansiella läge kan jag ha förståelse för att man inte har pengar att bygga ut cykelbanorna i den takt som man önskar. Men då ska man också vara uppriktig, och berätta det. Inte svänga sig med påståenden om “särskild satsing på cykelbanor”.

Det finns all anledning att fördjupa sig i detta. Det kan också vara så att kommunens budget inte visar hela sanningen. Jag återkommer.

Björn Åslund

tisdag 18 oktober 2011

Håll hårt i din cykel!


Usel cykelparkering, här går det inte att låsa cykeln.

Under de senaste veckorna har det varit en del notiser i SN, om cykelstölder här i Nyköping. Jag vet inte om cykelstölderna har blivit fler, men helt klart har åtminstone vår lokaltidning uppmärksammat detta.

Att det finns fräcka tjuvar fick jag höra häromdagen. En kvinna hade stannat till med sin cykel på Östra Storgatan, för att gå in i en butik på andra sidan gatan. Ett kort ärende, så hon tyckte inte att hon behövde låsa den. Men när hon kom tillbaka, var det borta. Stulen!

Så det kan tydligen hända var som helst, och när som helst.

Är det den starka cykeltrenden, som fått tjuvarna att inse att bra cyklar kan ge en hygglig inkomst när de säljs som tjuvgods?
Som cykelägare är det två saker vi kan göra, dels att verkligen låsa cykel med bra lås, och dessutom se till att låsa fast den, så det inte går att kånka iväg med den.

Tack och lov finns det en del låsbara cykelställ i centrum. Men de kunde bli defintivt bli fler, för att ersätta alla av modellen betongklump, som inte har fäste för lås. De duger inte alls. Dessutom är de vidrigt fula. Ser ut som stridsvagnshinder från de forna öststaterna.

Betongklumparna finns i centrum, vid busstation, tågstation, vid skolor, vid busshållplatser, ja, på alla möjliga ställen där man gärna vill låsa cykeln tryggt. Men det törs man knappt.

Nyköping satsar ju på att stadskärnan ska få utmärkelsen årets stadskärna 2012. Då är många låsbara cykelparkeringar ett måste, eftersom cykeln är det allra smidigaste och snabbaste sättet att nå centrum. Ska bli intressant om stadskärneutvecklingen lyfter denna fråga!

Det är Nysam-projektet som driver dessa frågor, men på deras hemsida kan jag inte hitta något om behov av bättre cykelparkering. Däremot pratas det om behov av P-hus och P-platser. Kanske bäst att påpeka att det är 2011 nu, inte 1960 längre. Nu ska vi bygga för framtiden, där cykeln är viktig, inte för någon slags retroversion av det biltokiga 1900-talet. Kolla på http://www.nysam.se

Björn Åslund

fredag 14 oktober 2011

Bilisternas framkomlighet - eller cyklisternas säkerhet?


Planritning över delar av Arnö-rondellen, där cykelbana och väg möts.

Nyköpings kommun är i full färd med att bygga en ny rondell vid infarten till Arnö, för att kunna svälja den omfattande trafiken, alltså bilarna.

Längs med Arnöleden går en cykelväg som måste läggas om när rondellen byggs. Det blir en liten krök, en liten omväg, så att vi cyklister ska hjälpa bilisterna att lättare komma fram i korsningen.

Cykelvägen kommer förstås att korsa vägbanan, i första hand Örstigsleden in till Arnö. På en hel del ställen i kommunen finns det nu fartdämpande upphöjningar och schikaner i gatan, där man korsar cykel- och gångvägar. Men något sådant blir det inte här.

Det är möjligt att man bedömt att bilisterna tar det lugnt i rondell. Men jag vet inte om bilisterna visar mer hänsyn i rondellerna än i övrigt. I alla händelser hade det varit bra med upphöjningar i vägbanan här, så att vi cyklister vet säkert att bilisterna tvingas ta ned farten.

Kanske är bilisternas framkomlighet, viktigare än cyklisternas säkerhet. Det är lätt att dra den slutsatsen!

Björn Åslund

Sedan fick jag svar från kommunens projektledare. Så här tänker man kring säkerheten:

Vi har inte tänk göra en upphöjd korsning mellan cykelbanan och Örstigsleden. Anledningen är att Örstigsleden trafikeras av bussar och inga upphöjningar görs på sådana gator . Bilister måste ändå sänka sin hastighet innan de kommer till en cirkulationsplats. Man räknar att hastigheten i en cirkulationsplats är mellan 20 – 30 km/t.

Samtidigt är sikten i den korsningen jättebra både för cyklister och bilister och ett samspel mellan dem förväntas kommer att fungerar bra. Vi gör också en extra belysning på övergångstället.

söndag 9 oktober 2011

Bilsamhället på reträtt - eller bara konstiga siffror?

Det är svårt att se att cyklarna har blivit fler här i Nyköping. Men det finns ändå tecken på att bilsamhället börjar tappa greppet. Jag hittar ett pressmeddelande som berättar följande:

År 2010 var den genomsnittliga körsträckan per person 6 790 km och den genomsnittliga körsträckan per bil 12 910 km. Det är en minskning med 11,1 % jämfört med år 2009, då den genomsnittliga körsträckan per bil var 14 530 km, allt enligt SCB:s nyligen publicerade statistik.

Det är ju en anmärkningsvärd minskning på ett år, åtminstone körsträcka per bil. Sannolikt har en del bilister valt andra färdmedel, som cykel eller kollektivtrafiken, som man hör har kraftig resandeutveckling på många håll.

Men med statistik och siffror kan nästan vad som helst bevisas. En siffra ur sitt sammanhang kan tyda på förhållanden som egentligen inte är. Tyvärr har vi delvis att göra med en sådan siffra här. För jag har kollat vidare, det visar sig antalet bilar har blivit fler, 0,8 procent fler under 2010 jämfört med året tidigare. Eftersom det finns fler bilar, blir inte minskningen av den sammanlagda körsträckan 11,1 procent, den bör ligga lite lägre. Men använder man dessa siffror så blir det ändå en kraftig minskning av antalet körda mil.

Däremot följande gör mig lite brydd. Trafikverket redovisar siffror som pekar i en annan riktning. Visserligen inte riktigt samma period, utan här hittar jag siffror augusti 2010 till augusti 2011. Här är det istället en frågan om en ökning av personbilstrafiken med 0,7 procent.

Vad ska man tro? Vem kan man lita på?

Trafikverket antagligen, för man kommer också fram till att under den senaste 12-månadersperioden (aug 2010 till juli 2011) har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken ökat med 2 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare.

Källor
Pressmeddelande Gröna bilister

Miljömål - fördjupning körsträcka med bil

Trafikverket - klimatbarometern

onsdag 5 oktober 2011

122 lampor och en enda cykel

Tisdag kväll tog jag cykeln till Oxelösund, en tramptur på ungefär en mil. Det var dags att få sig lite jazz till livs, Erik Söderlind och hans vänner spelade utmärkt, inte minst med stöd av Kjell Öhman på en alldeles äkta hammond B3-orgel.
Hem vid 21-tiden mot Nyköping och Arnö genom den friska höstkvällen. Där Oxelösunds bebyggelse tar slut börjar cykelbanan som går hela vägen in till Nyköping. Konstaterar att den var väl upplyst. Jag kunde räkna till 122 belysningsstolpar på cykelbanan fram till Arnö industriområde, där det istället är gatubelysningen som ger tillräckligt med ljus.

Är det då många cyklister som lockas av denna fantastiska service med belyst cykelbana. Inte många alls. Jag mötte inte en enda cykel. Endast en joggare.

Är det så få cyklister, och så många elkrävande lampor får man ju sig en funderare. Är detta med cykling verkligen så miljövänligt, om det krävs så mycket el i förhållande till i princip inga cyklister.

Jag konsulterade en bekant inom gatubranschen, vilken effekt lamporn kunde tänkas ha. Mellan 30-90 watt var olika gissningar. Säg 50 watt då, en effekt som jag vet används inom högtrycksnatrium. 122 lampor. Det ger en effekt på 6,1 kW. Räkna med en brinntid på i snitt 10 timmar per dygn, så är det 61 kWh, viket med en elkostnad på 1,50 kr ger drygt 90 kr i elkostnad per dygn. På ett år är det 22265 Kwh, en siffra som kan vara mindre, men även större. Känns inte riktigt sunt med så stor elanvändning för så få cyklar. Det blir faktiskt inte alls någon bra miljökalkyl. Förmodligen hade det varit bättre om lamporna inte lyst, och jag hade tagit bil, eller buss.

Helt klart borde detta ses över. Att man sänker lampeffekten, för det var väldig välbelyst på en stor del av sträckan. Eller att man har någon form av nattdämpning, säg mellan kl 23-05 då det knappast är någon alls som cyklar.

tisdag 4 oktober 2011

Till sist, ett litet steg åt rätt håll

Härom dagen bloggade jag om bristen på låsbara cykelställ vid busshållplatserna här i Nyköping. Och konstaterade att nu när man bygger en ny rondell vid Arnö, så flyttas busshållplatsen, och det kunde vara läge att installera nya låsbara cykelställ. Jag ringde kommunen, och fick fatt i den ansvarige projektledaren. Han lyssnade, och nappade på mitt förslag. Han var helt inne på att de hittillsvarande betongklumparna till cykelställ är tämligen värdelösa. Och han menade att det inte var någon större grej, att sätta upp ett bra låsbart cykelställ vid en av hållplatserna. Som jag tolkade det hela, tänkte han omsätta idén till verklighet.

Ska verkligen bli spännande att se om denna lilla, men viktiga detalj, blir fixad.

söndag 2 oktober 2011

Efterlyses: Bra cykelnyheter i Nyköping!

När jag tittar tillbaka på min blogg, så tycker jag faktiskt att många av inläggen är ganska pessimistiska. Det är många inlägg som ger en ganska dyster bild av hur det står till med cyklingen i Nyköping. Inte så att situationen är usel för cyklisterna, men utvecklingen kring cyklingen saknar de positiva inslag som man ser och hör om från övriga Sverige.

Man läser numera nästan dagligen om hur allt fler cyklar runt om i landet. Hur kommuner och väghållare tänker till och försöker underlätta för de allt fler cyklisterna. Men den utvecklingen tycks inte riktigt ha nått Nyköping. Det är som vi levde i ett annat universum med andra naturlagar.

Försökte med att googla +Nyköping +cykel, för att se om det ändå inte finns något upplyftande. Högt upp bland träffarna finns kommunens hemsida med undersidan "cykel". Där kan man läsa om de cykelvägar som kommunen preliminärt tänker bygga 2010 eller senare.

Nu är det 2011.

Ridå!