fredag 28 februari 2014

Dubbar ger trygga gubbar?

Snösmältningen är över, och vägbanorna är i stort sett torra. Runt de trafikerade vägarna finns ett moln av damm, som till stor del består av partiklar som rivit upp av dubbdäck. Kanske någon skyller på sandning, men så är det knappast i Nyköping. Halkbekämpningen sker främst med salt på det stora vägarna med mycket trafik. Inte mycket sand, annat än på cykel- och gångbanor. Så de partiklar som dammar runt kan inte ha någon annan källa än dubbdäck.

Som cyklist är man tyvärr väldigt utsatt för detta damm, eftersom vi inte sitter bakom skyddande luftfilter som fordonens fläktar och klimatanläggningar är försedda med. Varje cykeltur innebär att man andas in en laddning partiklar bestående av uppriven asfalt, som i sig består av en mängd tunga kolväte-föreningar (cancerframkallande), samt metaller (tungmetaller bland annat). Att detta är skadligt finns bekräftat av åtskilliga studier, det handlar om lung- och hjärtproblem främst hos äldre känsliga personer. Det talas om överdödlighet på ganska många personer, som får sluta sina liv i förtid på grund av luftföroreningar kopplade till dubbdäcken.

Att dubbdäck är effektiva när det är riktigt ishalt och tufft vinterklimat finns det en del bevis för. De hjälper förstås när det är isgata. Men man måste se till helheten, bortom enskilda dagar med uselt väglag. Min erfarenhet är att vägarna här i Sörmland och Nyköping, och för all del alla större vägar, har en riktigt effektiv väghållning. Man plogar och saltar, så det är i princip alltid bra väglag. Det är bara några få dagar om året som väglaget är så uselt så att nyttan med dubbdäck är uppenbar.  Men omvänt så har dubbdäcken sämre väggrepp när det är barmark, än med vinterdäck utan dubb. Eftersom det större delen av vinter, säkert 90-95 procent av dagarna är bra väglag, så har dubbdäcksbilarna sämre väghållning och längre bromssträcka under större delen av vinter.

Dessutom finns undersökningar som visar att moderna bilar med vinterdäck utan dubbar, tack vare moderna antisladdsystem och annan inbyggd säkerhet, är lika säkra som dubbdäck även i rejält vinterklimat.

I civiliserade trakter med god vinterväghållning är sannolikt vinsten med dubbdäck ingen alls, snarare än förlust för bilisterna. Så varför dubbar, när de har så mycket nackdelar? När de river upp föroreningar. När de sliter hårt på asfalten. När de ger längre bromssträcka vid det väglag som oftast är.

Är det känslan av att dubbar ger trygghet, eftersom dubbar trots allt är effektiva i riktigt besvärligt vinterklimat? Men om du det nu sällan är sådant vinterklimat och de istället ofta ger sämre väggrepp. Jag fattar faktiskt inte. Kan det vara känslan av trygghet, som en del bilister eftersträvar. Kanske gubbar som alltid gör/kör som de gjort. Dubbar som ger trygga gubbar. 

Den tryggheten kan vi avstå från... Det finns andra sätt att bearbeta sin ängslan.

Uppdatering 10 mars
Regeringen tänker utreda hur vi ska få ned partikelnivåerna som hänger ihop med dubbdäcken.
http://www.regeringen.se/sb/d/18512/a/235483

lördag 1 februari 2014

Snöröjd parkering viktigare än cykel- och gångbanor?

Gång- och cykelvägar prioriteras högt vid snöröjning och halkbekämpning. “
Den vällovliga formuleringen hittar jag på Nyköpings kommuns hemsida. Och i stora drag fungerar det väl bra, men det går ändå att hitta anmärkningsvärda undantag och missar, som gör att man undrar vad det är för instruktioner som utgått till de entreprenörer som sköter snöröjningen.

Var ute en runda på lördagsförmiddagen, och stötte på en del rätt grova missar. Gång- och cykelbanan längs Arnöleden in till stan var väl snöröjd ända fram rondellen vid Lidl. Där var det plötsligen inte alls snöröjt på sträckan fram till NA Svensson. Rejält moddigt och knappt framkomligt på cykel. Trots att detta är en av stans mest trafikerade cykel och gångvägar. 

Överfarten vid Hamnvägen. En rejäl upplogad driva hindrar
framfart för gående och cyklister. Om det inte går att
snöröja med traktor kanske man får handskotta?
Strax därefter nästa märkliga miss. Gång- och cykelöverfarten över Hamnvägen var blockerad med en upplogad driva som var flera decimeter hög (se bilden ovan). Här vara det bara att släpa cykeln genom snön. En person med rullator tar sig knappast fram alls här. Ska det vara så svårt att ploga ordentligt med traktor? Om det inte är möjligt, får väl helt enkelt snöröjaren ha en spade med och kliva ur traktorn några minuter.

På hemvägen följde jag gång- och cykelvägen längs med Hamnvägens norra sida. Passagen från Hamnbron fram till Tovastugan var helt oplogad. Men vad ser jag vid Tovastugan, jo en plogtraktor i full färd med att röja upp parkeringsplatser. Jag var inte sen att fråga traktorföraren (vänligt, inget skäll), varför röjningen av parkeringen var viktigare än cykelbanan som inte var plogad. “ Det är väl inte så farligt” tyckte jag svaret blev genom motorbullret. Man tar sig för pannan...

Inte vet jag vad snöröjnings-entreprenörerna fått för instruktioner av kommunen, om de alls fått instruktioner, eller struntar i dessa. Men detta med prioritering fungerar tydligen inte.

För övrigt noterade jag flera gång- och cykelbanor i området kring slottet och Spelhagen som inte var plogade eller där jobbet var slarvigt utfört. Medan bilvägar och parkeringsplatser låg väl plogade. 

Några fler kommentarer behövs inte.