tisdag 29 september 2015

Dålig stadsluft, Volkswagen har förklaringen

Under de senaste decennierna har bilarna försett med ordentlig avgasrening. Rimligen borde städerna luft bli bättre om nu modern avgasrening är standard. Men många städer lider fortfarande av dålig luft, i synnerhet under den kallare årstiden, då det är mycket kallstarter och de ibland är stillastående luft i de lägre luftlagren.

En förklaringen till den dåliga luften är mängden dieselbilar. Och så har Volkswagen kommit ut som en riktig fuskare, vars manipulerande med avgasreningen visar att många populära VW-modeller släpper ut upp till 40 gånger mer kväveoxid än vad de borde göra. Om VW-fusket drabbat Sverige vet vi inte ännu, men det finns stor anledning att misstänka så.

Och sannolikt är det snudd på lika illa bland andra tillverkare av dieselbilar. Jag hittar bland annat uppgifter om att miljöorganisationer har granskat ett antal dieselbilar, och funnit att utsläppen vid verklig körning genomsnitt var sju gånger högre än vid laboratorietester.

Källa:
http://www.dn.se/debatt/dieseltrenden-haller-uppe-utslappen-av-kvavedioxid/

I sammanhanget kan det då noteras att de stora dieseldrivna bussarna tydligen inte ska blandas in i denna miljöskandal, åtminstone om de har modern avgasrening typ euro 6. Reningen fungerar riktigt bra av kvävoxid och partiklar, visar en norsk studie från TØI, Transportøkonomisk institutt. Mätningar som TØI har gjort visar att en medelstor, dieseldriven personbil med euro 6-motor har tre gånger så stora utsläpp av NOx som en dieselbuss med euro 6-motor. Utsläppet från bilen var 0,35 gram/kilometer medan bussen släppte ut 0,12 gram/kilometer. Jämförelsen gäller utsläpp per fordon, inte som man ofta mäter, per personkilometer.
Källa:
http://www.bussmagasinet.se/2015/06/forskare-buss-renare-an-personbil/

Tydligt är att biltillverkarna svårt att klara lagkraven med dieselmotorer och dagens rening. Eftersom de måste fuska kan man anta att de helt enkelt inte lyckats få fram tillräckligt bra rening till rimliga kostnader. Kanske blir det helt enkelt för dyrt. Får mig att dra slutsatsen, att för bilindustrin är det dags att lämna dieseln, och på allvar ta steget till eldrift. Visserligen dyra i inköp, men enorm vinst för städernas luft.

onsdag 16 september 2015

10 bra saker som cyklist i Nyköping

Livet som cyklist i Nyköping är på det stora hela ganska bra. Och det vill jag lyfta fram. Visst finns det sådant som kan bli bättre, det tar vi i en kommande bloggpost.

1/ Det är cykelavstånd till det mesta inom Nyköpings tätort. Vill man cykla, så är utmaningen liten.


2/ Det finns ett väl utbyggt nät av cykelbanor, åtminstone i Nyköpings tätort och centrala delar. Visst skulle det kunna bli fler cykelbanor, men den eventuella bristen på cykelbanor är inte det stora problemet. Att många inte cyklar, är snarare en fråga om vanor - bilvanor - som är svåra att bryta.

3/ Nästan alla bilister visar hänsyn när man som cyklist ska korsa bilvägen. Egentligen ska de inte lämna företräde för oss cyklister.


4/ Det är gott om gratis cykelparkering i centrum. Vi får står hur länge som helst utan att behöva bekymra oss om avgifter eller böter. De nya cykelställen är riktigt många och bra, då cyklarna kan låsas fast på ett betryggande sätt.

5/ Cykelbanorna plogas och sandas ordentligt på vintern.

6/ Östra Storgatan. Efter ombyggnaden tar bilisterna det väldigt lugnt här. Så skönt att slippa den tidigare hetsen från bilarna här.

7/ Cykelbanorna längs Fågelbovägen har delats upp, så att gående och cyklister separerats. Minskar konflikten mellan dessa olika trafikantgrupper. Mycket bra idé, som skulle kunna göras på fler blandade gång- och cykelvägar.

8/ Det är en någorlunda säker trafiksituation i Nyköping. Många år sedan en cyklist dödades i Nyköpings trafik. Lägger man till plusfaktorn hälsovinsten man får som cyklist, så är det en stor vinst för den totala folkhälsan att många använder cykel i Nyköping.

9/ Kommunen har satt upp cykelpumpar i stan, vid Stora Torget och vid Rosvalla. Nya luftpumpar vid bland annat Långbergsskolan. Fler ska komma i drift senare i år, vid högstadieskolan Alpha och vid Myntan på Arnöleden.


10/ Länstrafikens gröna bussar i landsortstrafiken tar med cyklar gratis. Jättebra service, när man vill komma långt utanför stan, utan att cykla hela vägen.

tisdag 8 september 2015

Bilisterna gillar elcykeln

Elcykeln tycks vara en riktigt killer-applikation för att få bilister att ställa bilen, åtminstone för kortare resor i staden. I framför allt Tyskland, Schweiz och Holland säljs det väldigt mycket elcyklar. I Tyskland beräknas den årliga nyförsäljningen ligga på över en halv miljon elcyklar.

I Sverige har elcykeln inte fått samma utbredning ännu, även om den börjar bli vanlig i en del städer. I Nyköping är elcykeln ännu sällsynt, men det blir ändå fler. När jag var i centrum för någon vecka sedan och spanade lite extra efter elcyklar hann jag se fem stycken på en halvtimme. Men de står för max 1 procent av Nyköpings cyklar.

Väldigt mycket talar för att elcykeln har en riktig potential att locka bilister. Hörde på radion om billandet Tyskland, där man sett att många bilister kunde byta vanorna för arbetsresor bara de fick en elcykel. 

Lyssna här, om tyskarnas nya pendlarfordon:

I Sverige har elcykeln inte alls samma spridning, och de allra flesta har ingen aning om vilket fantastiskt fordon det är. Men på sikt lär elcykeln bli stor i Sverige. För att få fart på övergången till elcykel, som ersättare för bilar, kan det behövas hjälp. Jag är övertygad om att kommunerna har en nyckelroll i detta, då många kommuner har mål om minskad biltrafik. Färre bilar på gatorna och istället fler cyklar, skulle minska behovet av tunga investeringar i p-platser och ökad vägkapacitet. 

Så om kommunerna initialt lägger pengar på att locka invånare att testa elcyklar, så kan man på sikt få tillbaka det i mindre behov av investeringar i väginfra. Och dessutom få innevånare med bättre hälsa, för elcyklande är en plusfaktor för välmåendet, även om det är mindre ansträngande än på vanlig cykel.

Så här har Nyköpings kommun en uppgift, kära politiker! 

Det finns ett antal kommuner som ser elcykelns potential för att få bilister att åka mindre bil. Därför har man dragit igång projekt där man låter bilister testa elcyklar under en länge tid, för att se hur det kan förändra bilvanor till cykelvanor.

Jag har varit i kontakt med några av projekten...

EXEMPLET HALMSTAD

I Halmstad hade man i fjol ett projekt där 100 bilister fick låna en elcykel av kommunen under ett halvår, mars till oktober. Intresset var tydligen stort bland bilister att lämna bilen, för kommunen fick in hela 850 sökande, berättar projektledaren Stefan Lundh.

Villkoret för elcykel-lånet var att cykla minst 3 km 3 dagar i veckan, men erfarenheten pekar på att de elcyklande ex-bilisterna trampade betydligt mer. På ett halvår kom de upp i drygt 85000 km, alltså 850 km per cykel, vilket ger ett genomsnitt på 4,7 kilometer per dag. 

Fjolårets projekt är inte utvärderat i detalj, men under hösten ska en uppföljande enkät skickas ut.
Cyklarna som används i Halmstad var av märket Offcourse (säljs hos Clas Olsson) med ett nypris på cirka 9000 kr. Efter testperioden gick att det köpa loss dem för cirka 7000 kr, ett erbjudande som cirka en fjärdedel nappade på.

Stefan Lundh tror att ännu fler blev elcyklister, men på annat sätt:

-Jag tror en del letade upp andra mer passande elcyklar, eller så väntar man över vintern för att köpa en ny elcykel till våren. Eller så upptäckte de att de inte behövde el, och valde vanlig cykel.

I år har Halmstads kommun ett annat upplägg. I år fick 300 vanebilister chansen att cykla med elassist, men i kortare perioder uppdelad på vår, sommar och höst. Det blev 1200 som sökte vilket visar på ett stort sug efter bekvämt alternativ till bil.

-I fjol upptäckte vi att många fastnade för elcykeln redan efter 2-3 månader, så vi tror det räcker med en kortare period för att bryta bilvanan.

Årets första period innebar att att 100 cyklister hunnit 31000 km, vilket blir cirka 3,9 km varje dag under perioden.

I Halmstad har man även ett testprojekt där 15 familjer med småbarn, ska få låna lastcyklar med elassist. Tanken är bland annat att de ska kunna skjutsa till förskolan, istället för med bil. Även cykelkärror ingår i detta projekt.
Läs mer


EXEMPLET JÖNKÖPING

Jönköping är ju en väldigt backig stad, så där kan elcykels extra motorkraft vara extremt bra.
Jönköpings kommun har kört elcykelprojekt 2013, 2014 och under innevarande år, som en del av kampanjen ”Inga onödiga bilresor”. Elcykelprojektet riktar sig till bilister, som kan hämta ut en elcykel hos en cykelhandlare och får prova den fritt under en vecka. I fjol var det 260 platser i projektet.

Utvärderingen av 2013 års projekt visar att de tidigare bilburna verkligen uppskattade sitt nya fordon.
-Alla blir frälsta, säger Mattias Bodin som är kampanj-ansvarig.

Utvärderingen från 2013 rymmer påståendet ”Min upplevelse av tiden som testpositiv upplevdes som positiv” där 77,1% av testcyklisterna instämde helt på en skala 1-6. 16,3 procent satte siffran 5, vilket vi kan tolka att över 93 procent upplevde elcykeln som mycket positiv.

Men lika många blev inte elcyklister. Utvärderingen visade att 17 procent tänkte köpa en elcykel, uppger Mattias Bodin. Man ställde också frågor om varför de nöjda ända avstod från att skaffa en egen elcykel. 

-Det stora hindret tycks vara att många upptäcker att elcykel upplevs som dyr i jämförelse med en vanlig cykel. En bra elcykel kostar ju 15000 kr, säger Mattias Bodin men konstaterar att det börja komma betydligt billigare cyklar, exempelvis från Ikea.

Detta påpekande lyfter fram behovet av översyn av eventuellt statligt stöd. Inköp av supermiljöbilar kan ju idag resultera i ett statligt stöd på 40000 kr. Men supermiljöbilar kan vara bilar med fossila bränslen, vilket gör att miljönyttan blir långt mindre än om de ersätts med elcykel. Sannolikt skulle man kunna få ut mycket mer miljönytta per krona, genom att subventionera elcyklar


Utvärdering 2013.


OCH HELSINGBORG


I Helsingborg har man ett cykel-bibliotek, där medborgare ska kunna få testa nya cykeltyper som elcyklar och lastcyklar. Lånetiden är en vecka. Efterfrågan tydligen riktigt stor, att döma av Gröna Bilisters Angela Aylward.

torsdag 3 september 2015

Uppsala visar hur resvanorna kan riktas till cykel och buss

Uppenbarligen har kommunen en nyckelroll, för att skapa mer hållbara resvanor i vardagen. I Uppsala kommun har man framgångsrikt drivit ett projekt för att ändra medarbetarnas resvanor vid 15 företag och organisationer.

I Uppsala har inte handlat om cykelvägar, cykelparkering, nolltaxa i busstrafiken m m, för att få förändring, utan om att bryta transportvanor. Vilket ju är lite utanför det vanliga kommunala tänket, där det vanligen handlar om att förbättra förutsättningar för ökad cykling och mer kollektivtrafik.

Ska vi i Nyköping driva igång något liknande krävs det förmodligen också nytänk inom den kommunala organisationen, att det finns någon enhet eller projektledare som avdelas för att jobba dedikerat med förnyade transportvanor.

Så här börjar pressmeddelandet från Energimyndigheten:
Gamla vanor behöver inte vara svåra att bryta. I projektet "Uppsala klimatprotokoll" har 15 företag och organisationer undersökt sina medarbetares resvanor och samarbetat för att få fler att resa hållbart. Resultatet visar att man med relativt små medel kan få fler att ställa bilen och resa klimatsmart i tjänsten.
Läs mer:

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Uppsala-pa-god-vag-mot-mer-hallbart-resande/

tisdag 1 september 2015

Ont om p-platser vid Rosvalla , bygg inte fler

I SN kan vi läsa att det var ont om p-platser vid Rosvalla under den stora släktforskar-helgen. Det var 6000 besökare, väldigt många kom med bil, och då räckte inte Rosvallas 947 p-platser. En del bilägare ställde då sitt fordon på olämpliga platser, vilket då resulterade i p-böter.

http://www.sn.se/nyheter/nykoping/1.3414391

Vi behöver lika många p-platser till, säger Curt Hjelm vid Nyköpings Arenor till tidningen.

Men att bygga en mängd p-platser som bara behövs vid enstaka jätteevenemang skulle vara ett otroligt slöseri med kommunala skattemedel, och frågan om det vettigt att asfaltera ytterligare stora delar av Rosvalla för parkeringar som bara behövs någon gång om året.

Det finns många sätt lösa detta utan att behöva bygga en mängd nya p-platser:

För det första så bör inte Rosvallas p-behov dimensioneras efter stora enstaka händelser. Antalet p-platser bör vara så att det räcker för den normala besöksfrekvensen. Tillfälliga toppar får man lösa på annat sätt (se nedan).

Idag är det gratis parkering vid Rosvalla, vilket givetvis lockar många att ta bilen till Rosvalla. Fri parkering är dokumenterat en faktor som bidrar till att folk även vid korta avstånd tar bilen. Om det istället varit en p-avgift kan vi utgå från att en del besökare som hade valt cykeln, gå eller buss till Rosvalla. Avgifter skulle sannolikt öka tillgången på p-platser.

Så var det tillfälliga jätte-event. Här hänger det en del på arrangörera att vara medvetna om att många besökare behöver parkering. Då gäller det att leta upp och anvisa andra lämpliga besöksparkeringar i närområdet, 10-15 minuters promenad från parkeringen är nog ingen omöjlighet om det gäller ett besök över dagen. Det finns ju en del parkering i hamnen och Kungshagen.

Det går även att använda mer avlägsna parkeringar (typ vid busstationen) och kombinera det med busstransporter.

I andra kommuner ordnar arrangören tillfälliga busstransporter från stadsdelarna till stora idrottsevent. Det borde också gå att ordna tillfälliga direktbussar till Rosvalla från exempelvis Arnö, Brandkärr och Harg/Oppeby. Det borde vara rätt attraktivt att kunna kliva på en buss vid hemmet, eftersom man slipper fundera över p-platser och hamna i de köer som lätt uppstår vid Rosvalla vid stora event.

Räcker det ändå inte med parkeringar. Ja, då blir det väl som vanligt, skog huggs ned, grönområden försvinner, och det blir asfalt istället. Någon som hurrar?