söndag 31 januari 2016

Vad ska vi göra med Östra Storgatan?

Så där var bloggen igång efter ett längre uppehåll. Jag kommer fortsätta hålla ögonen på trafiken i Nyköping, hur den kan bli mer hållbar, hur vi på olika sätt kan gynna cykling, gång och kollektivtrafik.

Nu har det gått tillräckligt lång tid med Östra Storgatan som gåfartsgata, för att säga något hur resultatet av ombyggnaden. Uppenbarligen är det ganska olika uppfattningar om hur pass väl den fungerar i praktiken, om vi tar det ur perspektivet säkerhet och framkomlighet för olika trafikantgrupper.

En sak tror jag dock de flesta tycker, totalt sett är det åtminstone rätt mycket bättre än tidigare när gatan var en dubbelriktad gata med biltrafik i normala hastigheter. Det är generellt sett ett betydligt lugnare trafiktempo och det är mindre biltrafik. Det är tystare, mindre trafikbuller och det känns för det mesta trevligare att röra sig i gatumiljön.
Bilarna tar mycket plats. Trångt ibland.

Personligen har jag cyklat här många gånger. Och jag upplever inte umgänget med biltrafiken som särskilt hotfyllt eller konfliktfyllt. Det skulle då vara  när man cyklar in mot centrum, eftersom man har mötande biltrafik. Jag upplever att bilarna viker undan och lämnar lite utrymme för oss cyklister. Men jag ska vara ärlig, jag är van cyklist, känner mig säker i sadeln, och är inte ängslig till min läggning när jag sitter på cykeln. Jag kan förstå andra cyklister som inte håller med mig, att de tycker marginalerna till bilarna är i minsta laget och dessutom är det väldigt smalt på sina ställen. Det räcker ju faktiskt att man vinglar vid fel tillfälle för att det ska bli närkontakt med en bil.

Men farligt? Svårt att säga, det enda jag jag känner till var en sammanstötning mellan en bil och en ung cyklande tjej, som hände alldeles nyligen. Flickans cykel ska ha fastnat i bilen, men enligt mediauppgifter skadades dock inte tjejen. En allvarlig incident, som just pekar på hur trångt det är många ställen. Några riktigt allvarliga olyckor har inte hänt, vad jag vet.

Att inga allvarliga olyckor hänt är ju en tröst, men om många cyklister upplever trafikmiljön som hotfull, kan man inte bara strunta i saken. Just känslan av dålig säkerhet kan ju vara en orsak till att man avstår från att cykla.

Fartgupp i Isaksdal. Något för Östra Storgatan?
Förhoppningsvis gör kommunen en ordentligt analys av utfallet av gåfartsgatan. Jag tror man kommer finna några saker, som måste rättas till. Gatan är gåfartsgata, vilket innebär riktigt låg fart för alla fordon. Men där syndas det grovt ibland. Det är ingen konst att få upp en motorstark bil i 40-50 km/tim mellan två kvarter. Och sådana incidenter har jag sett. Definitiv både störande och obehagligt. Kan fartgupp vara en effektiv metod att sätta stopp för fartdårar? Sådan har ju anlagts på andra ställen i stan, exempelvis i Isaksdal, (se bilden ), så det är tydligen en tänkbar åtgärd.

Eller så tar man bort den vanliga biltrafiken, ungefär som på Västra Storgatan, där endast varuleveranser med bil är tillåtna.