måndag 25 april 2016

Lös sand på asfalten. Här ska cyklisterna få lära sig...


Bilden ovan visar cykelbanan genom Spelhagen i Nyköping (öster om Matextra och NA Svensson). Kommer man från Arnöhållet in mot stan har man just rundat en kurva, och kommer sedan in mellan dessa betonggrisar, där marken är bemängd med sand efter vinterns halkbekämpning. Bortglömd och inte uppsopad.

Så får det definitivt inte se ut. Lös sand på asfalt är lika med sladdrisk. Och är det dessutom i en kurva - jag behöver nog inte förklara. Men det finns cyklister, ungdomar främst, som inte har kollen och kanske också cyklar fort. Denna fälla kan bli en dyrköpt läxa för dem.

Eller är det kanske tanken, att cyklisterna ska lära sig. Lära sig den hårda vägen. Att sand på asfalt. Innebär en riktigt risk för sladd. Och att asfalt. Är jävligt hårt. Mot ett oskyddat huvud. Och att det är lång väntan på akuten.

Hoppas att det inte är så illa.

Cykla försiktigt alla Nyköpingsbor! I övrigt är stans cykelbanor för det mesta riktigt trevliga.

tisdag 12 april 2016

En bra dag för Nyköpings cyklister

Äntligen nås vi av beskedet att Nyköpings kommun ska ordna en ordentlig och trafiksäker passage under Lenningsväg, vid passagen från Alpha-skolan och Rosvalla. Det blir en nedgrävd passage under Lenningsväg, vilket innebär gående/cyklister slipper att passera över den tätt trafikerade Lenningsväg. 

22 miljoner är bygget beräknat kosta, och det är tack vara att Trafikverket skjuter till hälften, som kommunstyrelsen nu anser det läge att beslut om bygge.

Vad jag vet har inga olyckor skett där under senare år, men den hittills varande korsningen har inte varit bidragande till trafiksäkerhet, då det är många cyklister och gående som passerar här. 

Om nu denna potentiella trafikfälla byggs bort betyder det att ribban för cykling till Rosvalla idrottscenter sänks betydligt. Ungdomar och barn ska nu kunna cykla tryggt från stora delar av staden, utan att behöva korsa en hårt trafikerad väg. Förhoppningsvis leder det till att fler föräldrar vågar låta de unga cykla till träning, och  att det leder till minskat skjutsande till och från Rosvalla (som orsaker väldigt mycket trafik på eftermiddagar och kvällar). 

Sedan har kommunstyrelsen beslutat att göra gåfartsområde av Fruänggatan vid Teaterparken. Kan väl redan nu konstatera att förutsättningarna för detta är de bästa, eftersom biltrafiken inte längre går den gatan ut över Västra Viadukten. Numera är det endast bilar som åker in och parkerar här, och trafiksituationen är riktigt trevlig.

Tanken från kommunen är tydligen att passagen förbi Teaterparken ska bli en del av ett mer sammanhållet cykelstråk mot Arnö. Den tanken ställer jag upp på. Framför allt är det på Fruängsgatan där cykeltrafiken behöver ett separat körfält. Visserligen är det en gata med måttlig trafik, men allt som skapar trygghet för cyklister gynnar cykling.


Det har varit en bra dag för stans cyklister....

torsdag 7 april 2016

Cykelbibliotek, vilken smart idéMaria Piculell provkör den Urban Arrow med el som
erbjuds av Cykelköket i Malmö. Foto: Andreas Ljung.

Att köpa en lastcykel eller elcykel kan vara ett rätt stort steg för många. I synnerhet då lastcykeln som är ännu är ett tämligen sällsynt och oprövat fordon för de flesta. Möjligheten att låna en cykel för ordentlig utprovning, verkar vara ett smart sätt att sprida erfarenhet och kunskap kring dessa nya fordon.

I Malmö drivs något som kallas Cykelbiblioteket, där man kan få låna några typer av ovanliga cyklar. Där finns elassisterad 2-hjulig lastcykel, trehjulig lastcykel, samt några olika elcyklar. Lånet får vara upp till tolv dagar, vilket bör ju ge ordentliga möjligheter att pröva om den valda cykeltypen passar. Cykelbiblioteket drivs av Cykelköket i Malmö med ekonomiskt bidrag från Trafikverket.
http://www.cykelbiblioteket.se/cyklarna/

I Umeå har man ett lite annan upplägg. Där startar kommunen tre stycken lastcykelpooler. Där tycks tanken mera vara att man ska kunna låna en kortare tid, för att lösa ett transportproblem.

http://www.umea.se/umeakommun/trafikochinfrastruktur/arkiv/nyhetsarkiv/artiklartrafikochinfrastruktur/lastcykelpoolforumebor.5.4c9604991525c253f0e299d5.html

Två bra exempel på där man med stöd av offentliga aktörer försöker påverka utvecklingen mot mer hållbara transporter.

Nyköpings kommun säger ju sig verka för hållbar tillväxt. Då kanske ett cykelbibliotek kunde vara en del av det hållbara...