lördag 20 juni 2015

Flytten - en möjlighet till mer hållbara resvanor

Flytt till ny stad. Läge för nya resvanor. Kanske med elcykel?
Att få bilister att oftare släppa ratten och istället greppa cykelstyret eller skaffa busskort, är som bekant inte alltid det lättaste. 

Men det finns situationer där vi är mer öppna för förändringar och ny vanor, visar erfarenheten. Självklart är det när vi inte sitter fast i vanor. En situation är efter att vi flyttat. En ny plats och nytt boende innebär ju ofta en nystart på många sätt, att man skapar en nya vardag och vanor (och ovanor). Då också inom resor och transporter. 

Detta faktum kan nyttjas för att locka till mer hållbara val av transporter, alltså till mer cykel, promenader och kollektivtrafik.

Hos Energimyndigheten har man satt sig in i detta, hur kommuner praktiskt kan göra för att driva projekt och kampanjer riktade till nyinflyttade, för att få dem att oftare välja cykeln eller bussen.

Om detta kan man läsa i rapporten: ”Påverka nyinflyttades resevanor - en handbok om informationsprojekt för nyinflyttade”. Den är väldigt praktiskt inriktad med råd och beskrivningar man kan gå till väga med kampanjer och information.

Det handlar om att välja vilka nyinflyttade som ska bearbetas. Hur; alltså med utskick, telefon eller hembesök. Och hur man ska utforma budskap, som trycksaker och annat påverkansmaterial, som exempelvis prova-på-kort för den lokala kollektivtrafiken.

Man har hämtat inspiration några aktuella projekt. Under 2012-2013 har kommunerna i Västra Götalandsregionen bedrivit projektet Ny adress-nya vägvanor, med bra resultat. Innan dess har flera liknande projekt genomförts bl. a i Lund och Malmö.

Erfarenheten tyder klart på mer hållbart resande:

Jag citerar direkt från sidan 23:

I Västra Götaland visade uppföljningen att 50 % av de nyinflyttade ändrat sitt resande i mer hållbar riktning efter flytten, vilket bidrog till 5 ton minskade koldioxidutsläpp. De går inte helt säkert att säga att informationen till de nyinflyt- tade har stått för hela denna förändring utan det kan även finns andra bidragande orsaker så som en bättre kollektivtrafik. 
I utvärderingen av Lunds arbete (enkät som skickades ut till 500 nyinflyttade hushåll år 2007) visade det sig att av de som fått rådgivning via telefon angav 2 % att de till stor del och 11 % att de till viss del ersatt bilresor med andra färdmedel till följd av telefonsamtalet. Ytterligare 7 % angav att de ibland försöker ersätta bilresor med andra färdmedel och 10 % angav att de börjat fundera på att ersätta bilresor med andra färdmedel till följd av rådgivningen.  
I Malmö visar uppföljningen av arbetet år 2007 att 20 % av vanebilisterna (de som kör bil mer än 4 dagar i veckan) har tänkt om och reser mindre med bil. 
Erfarenheter från Malmö visar också att deltagarna är mer benägna att ändra sitt resande om projektet även innehåller någon form av prova-på-erbjudande, typ Testresenärer, provåkarkort eller liknande. I Malmös projekt under 2006 erbjöds deltagarna att bli testresenärer. 57 % av dessa åkte kollektivt mer än 1 ggr/vecka och 18 % 4 ggr eller mer. I projektet 2007 erbjöds istället lånecyklar. Av de bilister som lånade cykel använde 30 % cykeln varje dag. Efter låneperioden fortsatte 43 % att cykla. 
Andelen nyinflyttade som tackade ja till provåkarkorten i Västra Götaland var mellan 25 och 40 % och av dessa aktiverade 70–85 % sina kort. 

Länk till Energimyndighetens skrift (pdf):
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=3045 

torsdag 4 juni 2015

Ny bro till Arnö för cyklister, vilket lyft!

Cykelvägen mellan Arnö och stan är ingen höjdare idag. Den går delvis parallellt med en hårt trafikerade Arnö-leder. Det bullrar och dammar, och är allmänt trist att cykla intill den ständiga strömmen av bilar. 

Men nu öppnas en möjlighet att slippa denna trista väg, och få en både genare och trevligare cykel- och gångväg till stan. Det visar sig att det är på gång ett nytt område med hyrebostäder, invid äldreboendet Myntan. Det är företaget RSS Nordic Development som planerar att bygga hyresrätter och nyligen godkändes ett markanvisningsavtal av kommunstyrelsen.

Det kommer innebära att Strandparksvägen färdigställas som gång- och cykelväg - den har länge legat halvfärdig, så det är välkommet.

Detta kan även innebära en ny cykel- och gångväg till stan, då exploatören vill att en ny sådan anläggs. Exakt vad de vill är oklart, och om det kan förverkligas är inte heller glasklart. Men att döma av beslutet på kommunstyrelsen ska en ny bro-förbindelse från Arnö utredas.


Blir denna bro verklighet, skulle det bli ett lyft för cyklingen (och gående). Det skulle bli en genväg till stan för oss Arnöbor, och skulle absolut bidra till att fler cyklade, inte minst alla ungdomar som idag skjutsas till Rosvalla. Där har vi ett riktigt bra projekt om vi vill gynna cykling...

onsdag 3 juni 2015

Elbussar till Nyköping snart?

Sannolikheten ökar för att vi ska få se elbussar i Nyköpings stadstrafik. Vid senaste kommunstyrelsens sammanträde den 1 juni togs beslut om att utreda elbussar, åtminstone som något slags försök.

Elbussar rullar i ett antal svenska städer, än så länge mest på försök. Hittills verkar det fungerat riktigt bra, tekniken fungerar och bussarna är uppskattade för att de är tysta och utan avgaser.

För Nyköpings kommun och Länstrafiken handlar det antagligen om att skriva avtal med bussoperatören Nobina, fundera vilken linje som passar, samt att sätta ut en laddstation. Får man gissa att det blir på linje 3 som är rätt kort, mellan busstationen och Rosvalla/Brandholmen?

tisdag 2 juni 2015

19.28 en måndag kväll. Inte en bil...

Kl 19,28, 1 juni 2015. Ett oväntat ögonblick. Inte en bil på Arnöleden.

Se bilden ovan, inte en bil i sikte, inte en cykel eller gångtrafikant, så långt ögat når. Klockan var 19.28 i går måndags kväll. Det är Arnöleden i Nyköping, en av stans mest trafikerade gator. Tror aldrig jag varit med om en sådan stiltje på denna väg tidigare, förutom då jag cyklat här mitt i natten.

Dagtid är det en ständig ström av brummande, surrande, morrande och brusande trafik. Fram och tillbaka. Hela tiden. Det är biltrafiken som dominerar. Det tar aldrig slut.

Det finns alltid en orsak till att välja bilen, man ska till jobbet, åka och handla, gå på konsert, hälsa på någon bekant, eller kanske skjutsa något barn till träning eller aktivitet.

På cykelbanan är det betydligt lugnare, men så är det ju väldiga avstånd. Arnö ligger 3-4 km från centrum, och industriområdets mest avlägsna delar ligger max 5 km från stan. Alltså måste man åka bil, cykel flera kilometer kan ju vara lite ansträngande. Man kanske blir lite småsvettig, tvingas andas lite utöver det vanliga, lite mjölksyra. Nästan motion, det kan ju bli jobbigt. Men förbaskat bra om man vill må lite bättre.

Det är nästan fascinerande hur krampaktigt en del människor är fästade vid att använda sina bilar. Det är ständigt bil till allt. På korta avstånd, på långa avstånd. Man är totalt beroende av bilen för allt man ska göra. Man gör inget utanför dörren utan att ta hjälp av sin bil. Skulle vilja kalla det för ett beroende förhållande, ett missbruk som man har svårt att ta sig ur.

Inte så att alla är så fast i bilberoendet, men en del personers bilbeteende tyder på att bilar är starkt beroendeframkallande. Borde de inte förses med varningstext, ungefär som cigaretter och alkohol. "VARNING. Detta fordon är starkt beroendeframkallande och kan allvarlig skada din hälsa".