fredag 30 september 2016

Därför missar Nyköping hållbart resande

Hållbart resande, bussarna
drivs av förnybart bränsle numera
Ett ofta återkommande tema på bloggen är Nyköpings kommuns svaga arbete kring hållbart resande eller mobility management, alltså påverkan och mjuka åtgärder som ska styra över resande till gång, cykel och kollektivtrafiken.

Det skulle kunna vara provåkarkort i kollektivtrafiken, lån av elcyklar eller tävlingar typ ”min löjligaste bilresa”. Detta är verkligen inte någon rocket science, utan sådana åtgärder är ganska vanliga runt om i svenska städer.

Själv har jag lobbat politiskt för att lyfta frågor kring mobility management åtgärder. Det räcker ju inte med att bygga bra cykelbanor och ge stan en bra busstrafik. Man måste också knuffan och puffa trafikanterna, så de släpper bilen, och prövar andra resealternativ. Men politikerna har svårt att få någon konkret ur händerna, vi ser väldigt lite av mobilty management-åtgärder här i stan.

Att det är ett bortglömt eller nedprioriterat område står klart.

Några färska exempel:

Den europeiska trafikantveckan som infaller i september för en krympande tillvaro. I andra städer kör man tydliga kampanjer. I Nyköping var den enda aktiviteten att man kunde få rösta på hur en nya stadsbuss ska målas.

Mer anmärkningsvärt är tystnaden kring Sörmlandstrafikens nya moderna biljettsystem, som går i skarp läge i morgon 1 oktober. Att döma av informationen blir det många tydliga fördelar som lägres priser; bland annat införs en lågtrafikbiljett till reducerat pris och längre resor inom kommunen blir billigare. (Läs mer om detta på Bussmagasinet)


 Det är ju ett fantastiskt tillfälle att låta fler Nyköpingsbor pröva det nya systemet, genom en prövapå-kampanj. Någon sådan verkar inte vara aktuell. Kanske vill kommunen vänta på att det nya biljettsystemet är igång och fungerar perfekt (för man får nog räkna med lite intrimning)?

Det finns ett mönster i denna Nyköpings passivitet inom hållbart resande. Analysen pekar på att den springande punkten handlar om att kommunen saknar en någon funktion för hållbart resande. Det finns inga tjänstemän eller någon enhet för mobility management. Då finns det heller ingen budget eller plan för hållbart resande. Därmed finns inte heller någon som kan driva och ta ansvar för att frågor kring hållbart resande lyfts.

En sökning på kommunens hemsida är rätt avslöjande. Man får 3 träffar på ”mobility management”, det är dokument från 2010. Sökning på "hållbart resande” ger 47 träffar och i topp ligger en länk kommunens tidning NY som hade ett tema om bättre resande från 2012.

Om man gräver bland dokumenten hittar jag en Transportstrategi som antogs i augusti i år. Den ger lite hopp...

Där hittar jag ett mycket intressant konstaterande om den s k fyrstesgsprincipen: ”I Nyköping sker trafikplanering utifrån fyrstegsprincipen. Syftet med fyrstegsprincipen är att arbeta med resurseffektiva åtgärder i det befintliga transportsystemet. Principen bygger på att arbete med beteendeförändringar, effektivisering av befintlig transportinfrastruktur och enkla ombyggnationer ska föregå större ingrepp som nybyggnation."

Här sägs alltså att man i första hand ska arbeta med beteendeförändringar och effektivisera befintliga vägar. Sådant som man alltså inte hittills gjort. Nu är det tydligen dags...

Men hur Transportstrategin ska bli ett verksamt instrument framgår inte. Jag letar under rubriken ”Styrning” som borde ligga närmast till. Där framgår: ” Transportstrategin är kommunfullmäktiges styrdokument. Kommunfullmäktige är ytterst ansvariga för att strategin implementeras i kommunens organisation. Dokumentet ska aktualitetsprövas under varje mandatperiod.”

Mer sägs inte hur strategin ska omsättas till handling.

Just nu saknar alltså Nyköping en funktion för att driva hållbart resande. Och det förklarar handlingsförlamningen hittills. 

Men kanske Transportstrategin innebär något. Jag får ta ett snack med KF ordförande, som jag känner.

onsdag 21 september 2016

Uppsala kan, men inte Nyköping

I Uppsala förstår man att cykling till jobbet ska uppmuntras. Det gör man bland annat genom att utse särskilt cykelvänliga arbetsplatser. 36 stycken sådana blev det denna gång. Att döma av pressmeddelandet är miljöpartiet i Uppsala inblandade i initiativet.

http://www.mynewsdesk.com/se/uppsalakommun/news/pressinbjudan-cykelvaenliga-arbetsplatser-diplomeras-186723

I Nyköping finns också miljöpartister i stans styre, men mig veterligen utser man inte några cykelvänliga arbetsplatser. Kanske inte sådana arbetsplatser finns här i stan? Eller är det kanske så att vi i Nyköping inte bryr oss. Låter biltrafiken dominera?tisdag 20 september 2016

Eskilstuna kan, men inte Nyköping

Så här i slutet av september infaller den europeiska trafikantveckan. Avsikten är att visa hur städer kan blir mer attraktiva med mindre bilar, och istället mer kollektivtrafik, cykel och gång.

Vad händer då i Nyköping? Jo, man låter Sörmlandstrafik parkera en buss på Stora Torget under lördagen och så ordnar man en tävling där besökare får rösta på hur en nya stadsbuss ska målas. Vid stadshuset fanns 10 olika bussmodeller i papp, olika målade, som vi kunde rösta på.


Oj, vad man blir nyfiken på att testa Sörmlandstrafikens bussar. Man såg hur folkmassan välde iväg nedåt busstationen till efter detta event. Det var rena slagsmålet om att få tränga sig ombord på bussen till Katrineholm, Oxelösund, och även stadsbussen till Harg. Någon som tror på detta? Inte jag i alla fall. Min övertygelse är att detta jippo lockade noll och inga nya resenärer. Det behövs lite smartare och handfasta grepp.

I synnerhet som Sörmlandstrafiken 1 oktober ska införa ett nytt taxesystem, med många vettiga ändringar, så borde det vara läge att dundra på ordentligt med smart marknadsföring. Så icke Nyköpings kommun, i alla fall inte ännu.

Vi får tydligen spana norr ut mot Eskilstuna, för att hitta en kommun, som mer aktivt försöker locka resenärer till den lokala busstrafiken. Där söker nu kommunen testresenärer som ska få fria resor med de gröna bussarna under en 30-dagarsperiod. Tanken är att de ska få upptäcka det nya biljettsystemet. 
Och detta är verkligen inte första gången, som Nyköping får stryk av andra kommuner, som aktivt försöker påverka innevånarna till mer hållbart resande. Hur svårt är det egentligen?

måndag 19 september 2016

Det räcker inte med en linje


Cyklister ska vara närmast vägbanan. 

Gående och cyklister är två olika trafikantkategorier som skiljer sig åt rätt mycket, framför allt vad gäller hastighet. Det finns gående som stapplar fram med käpp och rullator. Det finns cyklister som svischar fram i 30 km/h eller mer.

Så att kommunen försöker separera gående och cyklister är ju rätt tänkt.

Men det skulle kunna göras betydligt bättre. Nu har man nöjt sig med att måla vita linjer som ska hålla isär gående och cyklister. Men på vilken sida ska gående vara, och vilken sida cyklisterna? Här startar nog förvirringen...

De som har koll vet att cyklisterna håller sig närmare vägbanan, i det breda körfältet. Men min erfarenhet är att kunskapen om detta är låg, det räcker inte med en vit linje, det kommer att vimsas än hit och dit i mellan vägfälten. Så det troliga är att det bara blir en marginell förbättring i separeringen av cyklister och gående. En del kommer att befinna sig på fel sida om linjen, med risk för konflikter och onödiga inbromsningar.

Det märkliga att är att kommunen tidigare på andra cykelbanor, bland annat på Fågelbrovägen, separerat med hjälp av målade symboler på vägbanan, cykelsymboler och gåendesymboler. Hur tydligt som helst, och underlättar verkligen den önskade separeringen.

Varför har då kommunen missat denna separerande finess nu?

Sedan en annan aspekt. Tidigare hade cyklisterna hela vägbanan, så länge det inte var gående. Nu trängs vi cyklister ihop på ett betydligt smalare körfält. Det är uppenbart att gående och cyklister inte tilldelas särskilt mycket utrymme. Inte undra på att en del cyklister känner osäkerhet att cykla, när marginalerna är så små, och det går fort.

TILLÄGG: Har felanmält detta till kommunen, och fick snabbt svaret att målade symboler är på gång inom kort. Så det här ska nog bli bra.


tisdag 6 september 2016

Halvvägs tänkt kring cyklister

På Björshult med lastcykeln.
 Kan konstatera att Nyköping fått en ny väg, den sista kilometern fram till Björshults återvinningstation. Ett väl så populärt ställe att besöka, med tanke på att det mesta vi konsumerar förr eller senare hamnar här....

Björshult ligger ju lite off, så hit ut är det personbil (ofta med släp) för de flesta besökare. Till och från Björshultsområden rullar också en del tunga lastbilar och andra arbetsfordon, för att hämta och lämna avfall. Och faktiskt rullar en och annan cykel hitut, med ett lass av återvinningsbart. Jodå, med en lastcykel kan man frakta både det man köper och slänger...

Björshultsvägen har blivit bättre, lite bredare har den blivit. Men det går inte att komma ifrån att de tunga fordonen känns aningen hotfulla. Jag på en lastcykel med några säckar, mot en lastbil på kanske 25 ton som brummar på i god fart. Det är ingen väg som lockar till cykling, och jag inbillar mig inte att det kommer att bli något lämmeltåg med lastcyklar hit ut de närmsta åren. I synnerhet inte trehjuliga lastcyklar, som behöver mer bredd.

Mycket tung trafik, och inga körfält
för cyklister ut till Björshults återvinning.
Men när jag nu cyklar mot Björshult undrar jag hur kommunen tänkte. Det verkar som man tänkte lite på cyklister, men tänkte bara halvvägs. För vägen har fått belysning, vilket jag knappast tror är nödvändigt för bilar och lastbilar, som de mest är här ute dagtid när Björshult är öppet. Dessutom har ju fordon ordentlig belysning...

Gatubelysning förefaller vara en gest mot gående och cyklister. Men i övrigt har man inte gjort något för cyklister. Ingen vägren, ingen avdelad cykelbana. Bara körfält för bilar och lastbilar.

Om det nu inte är så många fler lastcyklister med skräp än hr Åslund som åker hitut, så kan det nog ändå vara en del som jobbar här ute som skulle kunna cykla till jobbet. Det är ju trots allt på cykelavstånd från stan. 

Men med denna utformning på vägen, så lockar till den absolut inte till cykling. Den håller cyklisterna borta. Hur kunde det bli en sån här halvmesyr. Fin belysning, men ingen cykelbana?