lördag 25 april 2015

Åkte vi bil om en räknedosa styrde landet?

Att bilen kostar pengar, rejält med pengar, är väl de flesta bilägare varse om. 35-40 kr kr försvinner ur din privata plånbok för varje mil du kör.  Men till detta bör man rimligen också addera de kostnader eller den vinst/nytta som bilarna skapar för det omgivande samhället.

En sådan undersökning har gjorts för Köpenhamn, vilket naturligtvis inte gör att den kan appliceras direkt på Nyköping, eftersom förutsättningarna skiljer en hel del. Men samtidigt säger undersökningen saker som vi ändå borde vara observanta på.

Nämligen. Studien visar också att om man tittar på samhällets kostnader/nytta så kostar en kilometer med bil 0,15 Euro (1,40 kr), medan samhället tjänar 0,16 Euro (1,50 kr) på varje kilometer som cyklas. 

Studien för Köpenhamn har gjorts av Stefan Gössling från Lunds universitet tillsammans med Andy S. Choi från University of Queensland. Studien baserar sig på kostnad-nytta-analys som Köpenhamns kommun använder för att bedöma om ny cykelinfrastruktur ska byggas. 

Källa

Varje mil med bil i en tät stadsmiljö kostar alltså minst 50 kr, om man räknar på både bilägarens och samhällets kostnader. Och det är väl rimligt att få en prislapp på luftföroreningar, klimatpåverkan, buller, vägslitage, markbehov för vägar, trängsel i trafiken, med mera.

Har Nyköping råd med fler bilister?
Vad skulle de kosta om alla dessa cyklar
ersattes med bilar, in till centrala stan?
Det värsta är att samhällskostnaderna för bilarna får bekostas av alla, även av oss som cyklar. Bilkostnaderna kommer på olika sätt, genom sjukvårdskostnader, högre skatt och genom sämre livskvalitet på en del områden.

Det intressanta är cyklingen är en rent vinst för samhället, åtminstone i Köpenhamn. Det är rimligt att denna vinst, finns även i mindre städer, som Nyköping. 

Det är inte den första undersökningen som visar stora vinster cykling innebär jämfört med bilresorna. Vinsterna är så pass stora, att om landet regerades av en räknedosa, så skulle skattesystemet se helt annorlunda. Nu är det politiker som styr skattesystemet, och som förstås är ängsliga att stöta sig med den mängd bilister. Men politiker har också ett ansvar att ta beslut som kanske kortsiktigt är obekväma, men som gynnar helheten. 

I Danmark, där cyklingen tas på allvar, börjar det åtminstone bubbla tankar som att också uppmuntra cyklisterna, om de är en sån vinst. Det är danska Cyklistförbundet som har uppmärksammat att skattesystemet sakar bidrag som uppmuntrar cyklisterna.

En rundringning som förbundet har gjort till 763 folketingskandidater visar att 57 procent är positiva till förslaget. Men Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) är skeptisk till ett svenskt dito. 

Se artikel i Sydsvenskan

Om politikerna nu inte vågar låta bilisterna betala för sig, så kan vi väl vända på steken. Och istället se till att cykling uppmuntras, lämpligen genom någon form av skatteavdrag för cykling till arbetet. Eller något helt annat, något radikalt annorlunda (jag har lite idéer, men de måste finslipas).


fredag 24 april 2015

Östra Storgatan snart enbart för gående och cyklister?

Östra Storgatans omvandling gångfartsgata har väl sina för- och nackdelar. På det hela taget känns omgörningen som en riktigt positiv uppryckning av en gata som verkligen behövde moderniseras. Gatan känns helt klart som en miljö mer för cyklister och gående tidigare...

Men säg inte det som kan bli ännu bättre. Trots allt är det fortfarande en hel del biltrafik, och bilarna håller definitivt sällan ett gåfartstempo. Och det är ofta påtagligt trång när bilar och cyklister möts. Vad jag vet har dock inga allvarliga olyckor skett. Men som cyklist känner man sig trängd ibland
För att inte tala om hur det kan se ut när bilisterna inte vet var de ska parkera sina kära kärror.

Den här gatan är inte riktigt gjord för bilar längre. Och jag undrar om inte det var tanken med omgörningen, att bilisterna inte ska känna sig välkomna.


Så nästa steg kan nog bli att bilarna får maka på sig helt (förutom varutransporter och räddningstjänst). Det finns trots allt en del tvärgator där de kan färdas på, i den händelse att man har ett ärende på Öster. Att man får gå några 100 meter från parkeringsplatsen fram till målpunkten ser jag inte som någon allvarlig inskränkning för bilisterna. Resultatet skulle dock vara en rejäl vinst för gående och cyklister.

Nu är det bara att vänta, så kommer nog stans trafikplanerare och politiker att ta nästa steg. Jag har ju en del insikt i politiken, och jag vet att ökad cykling står högt på agendan.