tisdag 24 januari 2012

Rörelsestyrd belysning har fungerat bra


Cykelvägen mot Hökåsen, och dess rörelsestyrda belysning. Foto: Active Lights


I Nyköping ska man bygga fler cykelbanor, många av dem lär få belysning. Som jag tidigare bloggat om har kommunen tvingats investera stora summor i denna belysning. Det finns nu enklare alternativ, som innebär lägre investeringskostnader. Jag har kontaktat Västerås som var tidigt ute med den rörelsestyrda cykelledsbelysningen.

Västerås pilotprojekt tycks ha fungerat riktigt bra. Efter 1,5 år som pilotprojekt hamnar den rörelsestyrda cykelledsbelysningen i den ordinarie verksamheten, vilket innebär att den blir kvar.

Projektets första fas gick dock inte så bra. Stolparna blev vandaliserade och dessutom nedkörda av snöplogarna. Våren 2010 gjordes en omstart med nya kraftigare metallstolpar, som dessutom fick en omprogrammering.

Stolparna finns längs en cykelväg till bostadsområdet Hökåsen som ligger cirka 3 km från centrala Västerås. Det krävdes cirka 170 stolpar för denna sträcka.

Finessen med rörelsestyrd belysning är att den bara tänds upp när det kommer cyklister. Stolparna kommunicerar via radio, så att belysningen några stolpar längre fram också tänds upp när en cyklist kommer. 

Cykelbanan blir inte lika starkt upplyst som med traditionell cykelvägsbelysning, det beskrivs som ett ledljus som visar vägen. Ljuset kommer från lysdioder/LED. Det krävs inget nedgrävt kablage utan varje ljusstolpe har ett batteri som laddas via solceller.

Tekniken heter Active Lights och levereras av numera av företaget Active Lights AB. Enligt Marie Joelsson, som är projektledare i Västerås stad, så har den fungerat riktigt bra nu. Hon har bara en anmärkning:

- Det kan bli rimfrost på rörelsedetektorerna, som gör att de inte känner av när någon passerar, och därför inte tänds upp. Vi har fått ett medel mot detta från företaget, men har ännu inte vågat pröva det då det är ett vattentäktsområde. Men vi ska granska detta.

Vad tycker då cyklisterna, är de nöjda, har de fått tillräcklig trygghet? Marie Joelsson konstaterar att någon systematisk utvärdering inte har gjorts. Som projektledare vill hon inte göra den själv, utan önskat anlita någon utomstående för att säkra att utvärderingen blir objektiv. Hon har försökt anlita Mälardalens högskola i Västerås för detta, men ännu är inget bestämt om utvärdering.

De spontana reaktioner från cyklisterna verkar mest uppskattande, att döma av det Marie Joelsson hört från de 30-40 cyklister i Hökåsen som ingått i projektet som “spejare”. Deras uppgift har varit att kolla hur belysningen fungerar.

- De har varit väldigt positiva, säger hon. Men jag vill ha någon annan mer objektiv utvärdering, understryker hon.

Hon har inte hört några uppgifter om att vissa cyklister undvikt vägen med rörelsestyrd belysning. För dem som inte har uppskattat nyordningen har det funnits en alternativ cykelväg in till stan med traditionell gatubelysning.

På vilken typ av cykelbanor kan då den rörelsestyrda belysning passa? Marie Joelsson menar att det främst är på cykelbanor i ytterområden, där det inte finns el framdragen. Hon nämner att parker och busshållplatser är andra tänkbara placeringar.

Enligt Active Lights hemsida finns de rörelsestyrda belysningar i ett 10-tal kommuner.

onsdag 18 januari 2012

Statlig inköpspremie på elcyklar?


Regeringen har infört en supermiljöbilspremie på 40000 kr för extremt bränslesnåla bilar. Den gäller från årsskiftet och ska omfatta bilar som maximalt släpper ut 50 gram koldioxid per kilometer. I praktiken handlar det främst om elfordon, för några diesel- eller bensinbilar kommer inte ned i så låg förbrukning och utsläpp.

Liknande stödsystem skulle ju kunna utformas för att få igång spridningen av elcyklar, som är otroligt energieffektiva, och ett fantastiskt fordon för vardagsresor på kortare avstånd. Men de har ännu inte fått någon större utbredning, dels är de lite dyra, dels är det ett för många okänt fordon.


Men säg en inköpspremie på 5000 kr på en elcykel, och prislappen som tidigare var kanske 12000 kr nu är nere i 7000 kr. Ja, det är nästan för billigt för elcykeln, med tanke på vad en vanlig cykel av kvalitet idag kostar. 


En sådan premie skulle sätta fart på spridningen av elcyklar, inte minst genom att ett sådant statligt stöd skulle skapa uppmärksamhet kring elcyklar. Och det skulle ge signaler om att elcykeln är ett tekniskt sett utvecklat och moget fordon.


Kanske ett förslag för centerns Kent Johansson, som är regeringens utredare som ska komma med förslag hur man kan underlätta för cyklingen. 


Kan detta vara något för en kommun som Nyköping, om man lokalt vill dra igång spridningen av elcyklar? Ska försöka ta reda på hur det förhåller sig.

tisdag 17 januari 2012

VARNING: Svinhalt

Tog en bensträckare ut på morgonen vid 8-tiden innan det var dags att sätta sig vid datorn. Och kan bara konstatera att idag blir är det svårt för gångtrafikanter och cyklister. Fullkomligt livsfarligt halt på många ställen. Marken är underkyld och det har regnat lite ovanpå, vilket lagt en ishinna över de asfalterade ytorna.

Sand- och saltbilarna var ute, men nog var det bilvägarna som först fick den välbehövliga halkbekämpningen. De cykel/gångbanor jag gick på var i klart sämre skick än bilvägarna.

En iaktagelse är att det i fjol när det var rejäl vinter med mycket kyla och snö var mycket bättre cykelväglag. I år pendlar temperaturen kring noll-strecket, ömsom kallt, ömsom varmt, vilket gör det svårt för kommunen att erbjuda säkra cykelvägbanor.

Men det är fler som cyklar i år när vintern är mildare, så är det. 

Själv längtar jag efter rejäl vinter, med massor av den härliga vita varan. Det är så vackert, det är så härligt att kunna glida fram på skidor ibland.


fredag 13 januari 2012

Solcellsdriven cykelvägsbelysning kan bli en revolution

Längs våra anlagda cykelvägar finns ofta särskild belysning, för att cyklisterna ska känna sig trygga i mörkret.

Men åtminstone på glest trafikerade cykelbanor utanför staden och i mindre städer är detta en hög byggkostnad, och de drar väldigt mycket energi i förhållande till den energi- och miljövinst som de få cyklisterna ger. 
Bara anläggningskostnader på traditionell belysning med stolpar, armaturer och kabeldragning, gör att kostnaderna för cykelbanor drar iväg på miljonbelopp.
Men belysningstekniken är inne i en omvälvande snabb utveckling. Lågenergilampor som var fronten på utvecklingen för tio år sedan, börjar kännas omoderna. Idag är det LED-belysning, som är betydligt energieffektivare, som toppar utvecklingen. Och nu börjar det finnas riktigt intressanta produkter, med bra ljus.
Denna utveckling spiller över på cykelbanebelysning. Läser om ett intressant projekt i Västerås, som ändå inte är helt färskt. Det rymmer en hel del nytänkande, så det ska bli spännande se hur det fungerar och hur det tas emot av cyklisterna.
Det rör sig om solcellsdriven cykelvägsbelysning, där lyspunkterna är LED. Varje belysning har en rörelsedetektor som tänder upp först när en cyklist närmar sig. Belysningen är alltså nedsläckt för det mesta, men dras igång när någon behöver den. Sparar förstår mycket el, i synnerhet om det är på en cykelväg med få cyklister. Lägg till detta LED-lampor så inser man att energibehovet är minimalt jämfört med konventionell belysning.
Solcellerna, som laddar varje enhet, gör att ingen strömkabel behöver grävas ned.
På projektets hemsidan förklaras att belysningen inte är någon ersättning för vanlig gatubelysning utan är mera en ledbelysning som markerar var vägen går.
Enligt en artikel i Ny Teknik var låg kostnad ett viktigt argument för kommunen. Installationen går på cirka 600 000 kronor, att jämföra med minst 2,5 miljoner för vanlig belysning. Dessutom räknar kommunen med att spara 250 000 kronor i elförbrukning om året.
Om det här faller väl ut, så lär det bli ett stort steg framåt för belysning av cykelvägar, och framför allt kan det säkert sänka kostnaderna för att bygga cykelbanor. Projektet ska utvärderas, vilket bör vara klart snart.
En reflektion är att den snabba utvecklingen inom belysning lär göra att vi med stora sannolikhet kommer att få många smartare och energisnålare alternativ inom vägbelysning. Exemplet i Västerås är nog bara början på en revolution.

torsdag 12 januari 2012

Tröttnat på bil, ska köpa elcykel

Visst kan elcyklarna locka bilister. Besökte min lokala cykelhandlare här i Nyköping, och han berättade om en trolig elcykelköpare. Det var en man i yngre medelålder som hade tittat på elcykel, och nu skulle fundera vilken modell som var lämplig. Han hade ambitionen att sluta köra bil till jobbet, men vanlig cykel orkade han inte riktig, det skulle inte fungera i längden insåg han. Så elcykel skulle det bli, för det var inte alls lika jobbigt.

Uppenbart att en ryktet om elcykels fördelar börjar sprida sig...

Sedan kan man spekulera hur det utvecklar sig: När sedan den här mannen börjar elcykla till jobbet, så får snart hans arbetskamrater höra. Några av dem köper antagligen elcykel, för många är rätt less på sitt bilberoende. Så lär elcykeln sakta men säkert sprida sig.

lördag 7 januari 2012

Järfälla startar cykel-året på smart sätt


Järfälla, där jag bott för länge sedan, visar framfötterna i hur man kan puscha cykling på ett smart och trevligt sätt. Man inleder årets cykelkampanj den 18 januari på Riddartorget i centrala Jakobsberg. Mellan kl 9-17 finns kommunen och en cykelhandelskedja på plats och erbjuder cykelservice. Det blir utdelning av priser, och på plats finns även närpolis och cykelklubbar.

Järfälla har högt ställda ambitioner inom miljöområdet. Två av kommunens miljömål är att koldioxidutsläppet ska minska med 50 procent till 2020 med 1990 som referensår samt att skapa förutsättningar för att öka användningen av kollektivtrafik och cykel.

Järfällas cykeldag vinklar i och för sig på vintercykling. Men själva grejen att inta stadens torg med cyklar och cykelaktiviteter är ju värd att kopiera.

Skulle något liknande kunna ordnas i Nyköping? Absolut! Jag skulle kunna tänka mig att stadens cykelhandlare slog sig ihop körde en aktivitet på torget kanske i mars, innan den verkliga cykelsäsongen börjar och deras verkstäder är överhopade med krånglande och ringrostiga cyklar, som behöver komma i form till våren.

Förhoppningsvis har de nya cykelmodeller att visa upp. Framför allt hoppas jag att de vågar visa el-cyklar, som då borde kunna finnas tillgängliga för provcykling.

Kommunen borde ha en del i en sådan tema-dag, dels för att få input från den cyklande allmänheten, dels också för att kunna berätta om hur pass bra cykelstad Nyköping är, och kunna berätta hur man vill göra den ännu bättre.

Nyköping har fina förutsättningar att också försöka minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2020. Åtminstone själva staden Nyköping som är ungefär lika kompakt som tätt befolkade Järfälla. Mer cykling är en del av Järfällas plan för de djärva CO2-målen. Det lär det kunna vara i Nyköping, för här körs det mycket bil. Och körs det mycket bil, så kan körande minska mycket, och cyklandet öka.
Läs mer om Järfällas cykelservicedag

måndag 2 januari 2012

Elcykeln - en bildödare?Motvind, vad är det med denna hoj?

För några veckor hade jag en bloggpost, som landade i elcykeln, som jag tror har förutsättningen att bli en riktig bil-dödare. Eller orsak till en riktig cykel-boom. För åtminstone i våra mindre städer, som Nyköping, har den traditionella cykeln svårt att locka till sig bilisterna, trots alla dess fördelar.

Nu utvecklar jag tankarna kring elcykeln...

Elcykeln, som egentligen kallas elassisterad cykel, har en elmotor på upp till 250 watt. Den träder in när du börjar trampa, och kan dra upp cykeln i 25 km/tim. Det krävs knappt någon trampkraft alls. Utan ansträngning övervinner du den vanliga cykelns tillkortakommanden, du svischar upp för sega uppförsbackar utan flås och mjölksyra i benen. Motvind är inte längre något att fasa för. 

Att ladda batteriet kostar mindre än en krona, och en laddning räcker 3-5 mil, beroende på belastning. Elkostnaderna är mininala.

Däremot är elcykeln betydligt dyrare än en vanlig cykel. En vanlig kvalitetscykel kostar 5000-6000 kr, men en hyfsad elcykel kostar minst det dubbla. 

Dagens elcykel har sådana egenskaper och sådana kapacitet, att den för väldigt många skulle fungera för de flesta vardagsresor i stadsmiljö (upp till en mil). Till jobbet, till träningen, till skolan, till affären (om man inte ska storhandla förstås), till alla möjliga småärenden. Om man tänker rationellt så borde rätt många familjer kunna avstå en andrabil, och ersätta den med en elcykel eftersom den har eliminerat flera av den vanliga cykeln svagheter, som gör att många avstår från den.

Ännu är elcykeln sällsynt här i Sverige. Den har inte hittat hit på samma sätt som i cykelländerna på kontinenten. I Tyskland, Danmark och framför allt Holland har elcykeln blivit en stor hit. I Holland säljs väldiga mängder elcyklar - 2010 låg försäljningen på 165.000 enheter, och överträffar kategorin “city bikes” i antalet sålda. Vad som talar för att Sverige kommer att följa dessa cykel-länder, är att vi använder cykeln på ett liknande sätt, för just vardagsresor inom städer.

Enligt sajten Bike Europe såldes 2010 över en miljon e-cyklar inom de 27 EU-staterna. Prognosen är att 2015 kommer marknaden ha vuxit till 3 miljoner.

Min bedömning är att det i Sverige rullar högst 10.000 elcyklar, den siffran sätter jag efter kontakter med cykelhandlare och leverantörer. Men försäljningen ökar stadigt, och med allt fler elcyklar i trafik, kommer även bilister allt oftare att stöta på elcyklister i sin omgivning. Och de flesta som testar den blir imponerade och begeistrade, en sådan vill jag ha! Sedan är tyvärr prislappen så pass hög, att en del avskräcks. Men elcykeln är så mycket mer än en vanlig cykel, vilket en del förstår, och accepterar därmed en större högre inköpskostnad. 

Jag tror att elcykelns spridning kommer att ske som en social smitta. Ungefär som att du tittar över mot grannens parkering, och du ser en Volvo. Då tycker du också att en Volvo vore något att ha. När vi istället upptäcker att många i omgivning och grannskap tar sig fram på elcyklar blir vi nyfikna och börjar fundera. Det som möjligen kan tala emot denna sociala spridning, är att elcykeln är så pass diskret. Den är tyst, och det enda som märkbart skiljer ut i dess utseende är batteriet.
Om grannen har en sån, vill jag ha!

Kommuner och företag som vill ha en grön profil kan bli en dragkraft för att sätta fart på spridningen. Redan idag finns elcyklar i många kommuner, de är tänkta för anställda för kortare tjänsteresor, inom exempelvis hemtjänsten. Då har varje elcykel många användare, som får chans att upptäcka dess fördelar. Och nöjda användare berättar säkert om sina erfarenheter, och det snacket sprida sig i dessa personers omgivning. Tyvärr har ännu inte Nyköpings kommun några elcyklar som tjänstecyklar, men det ska väl inte vara omöjligt att sådana hittar hit snart, då vi har miljöpartiet i den nuvarande majoriteten.

Väldigt mycket talar ändå för att elcykeln snart kommer att få ett genombrott i Sverige. Vi har en stark cykeltrend rent allmänt (även om den är måttlig i Nyköping). Många svenskar tar miljöfrågor på allvar, och jag tror att väldigt många bilister har viss insikt hur ohållbart allt bilåkande är, men man har svårt att avstå då man tycker det saknas bra alternativ (vanlig cykel är lite för jobbigt, för en som alltid har åkt bil). Många börjar inse hur osmidig bilen är i stadsmiljö, och det sker också en anpassning av städerna där bilarna får backa, och andra färdmedel får mer utrymme. 

Till sist några reflektioner kring elcykeln fyrhjuliga kusin, elbilen.

Elbilen har det ju talats om i flera decennier, som bilens framtida miljövänliga hopp. Men elbilens genombrott ligger alltid framför oss och vi tycks aldrig nå dit trots oerhörda ansträngningar från bilindustrin. Dock ska erkännas att biltillverkarna äntligen lyckats bygga hyfsat användbara elbilar, men de handikappas ändå av två besvärande svagheter. Inköpspriset är hysteriskt högt, och batteriernas räckvidd fortfarande en begränsning. En långtur i en elbil är otänkbart. Så elbilen lär nog länge förbli bilindustrins gröna alibi, utan särskilt mycket verklig grön effekt.  

Elcykel har lämnat utvecklingsstadiet. Men den kan förstås inte fullt ut jämföras med en bil, den är dock ett fullt fungerande elektriskt fordon, sådana som vi hoppas så mycket på. Den har ett lågt pris jämfört med elbilen, och den är dessutom inte alls lika beroende av batteriet och laddning. Ett tömt batteri är inget bekymmer, det är bara att ta till tramporna om strömmen tar slut.
Så ett billigt och verkligen fungerande elfordon, kan nog locka många. Kanske till och med en och annan inbiten bilist.
Björn Åslund