tisdag 31 maj 2016

Segt i biltrafiken, kan det locka till cykling?

Idag befann jag mig på stadsbussen på eftermiddagen, som bland annat trafikerar Repslagaregatan som är en pulsåder för biltrafiken. Nej, det gick inte särskilt fort att åka buss. Det var enkelt att konstatera att cyklister på cykelbanan i ganska makligt tempo kunde hänga med bussen. Den som ville trampa på lite kunde lätt lägga bussen bakom sig. Och med elcykel, ja, då hade man inte ens sett bussen.

Självklart segade sig bilarna också fram i ett makligt tempo, 20-30 km/h. Ideliga stopp och inbromsningar vid rondeller och övergångsställen längs Repslagaregatan. Varför man väljer att åka bil i denna sega trafik ligger över mitt förstånd. Men det finns säkert bra förklaringar, till varför man vill slösa bort sin tid i en bilkö, kanske för att komma utvilas till gymmet för att köra ett spinningspass? Inte undra på att en del har svårt att få ihop livspusslet, när man väljer ett så pass ineffektivt fordon i tät stadstrafik som bil.

Har sett på kommunens planer, det finns olika förslag på nya väginfrastruktur, som ska få bort en del segproppar för Nyköpings bilister. Men det är ett känt faktum att bra och snabba bilvägar lockar till sig ny trafik.  Bygger man vägar så fylls de med mer trafik. Och ska vi klara globala mål om minskade CO2-utsläpp så är det klart kontraproduktivt med nya vägar.

Förmodligen är ändå den sega trafiken i Nyköping en motivation till att en del Nyköpingbor överväger cykeln, och låter bilen stå. För cykeln är verkligen ett alternativ i staden, jag har svårt att tänka mig att precis alla som sitter i bilarna verkligen måste åka bil. Det är ett känt faktum att många bilresor är korta, upp till 5 km, vilket är helt rimliga cykelavstånd. När de sedan växlar fordon till cykel upptäcker att framkomligheten är god, och att man kan hålla hyfsad medelhastighet.

Förmodligen är trafiken i någon mån självreglerande. Skulle fler välja bil, så medelhastigheten sjunker ytterligare, så skulle nog ytterligare fler välja cykeln, och färre bilen. Och då ökar framkomligheten något på vägar.

Men segheten på gatorna är till besvär för den lokala busstrafiken. Som jag inledningsvis noterade så gick det ganska trögt för bussen att ta sig fram. Jag har vi flera tillfällen märkt att bussarna till och från Arnö har svårt hålla tidtabellerna på eftermiddagarna, och förklaringen kan inte vara annan än att det går trögt, främst på Repslagaregatan, men även på en viss hållplats i Brandkärr, som spärrar för trafiken. Och det är verkligen inte bra, om vi ska locka bilister att sätta sig i bussen (Stadsbussnätet i Nyköping är verkligen värt ett kapitel för sig, ett långt kapitel, för där finns förbättringspotential, men det tar vi en annan gång).

fredag 27 maj 2016

Eskilstuna lyfter hållbara transporter

Idag ordnar Eskilstuna kommun en mässa för elbilar. Även elcyklar och lastcyklar finns att beskåda. När får vi ett sådant kommunalt arrangemang i Nyköping?

Får ofta intrycket att Nyköping inte är särskilt på hugget vad gäller hållbara transporter i jämförelse med den stora staden i norra delen av länet. Noterade häromdagen att Eskilstuna placerade sig på tredje plats i riket i Cykelfrämjandets kommunvelometer, som alltså betygsätter kommuners cykelsatsningar.

Nyköping fanns inte med i velometern, man hade alltså inte anmält sig för att bli granskade av Cykelkfrämjandet.

Det finns nog en och annan kommunpolitiker här i stan, som borde ta sig till Eskilstuna. De goda erfarenheterna finns nära.

torsdag 26 maj 2016

Hur olika vi som cyklister upplever stan?

Var ute på stan härdomdagen, och som något av stans cykelentusiast får man ju frågor och synpunkter på hur jag tycker Nyköping fungerar för cyklister.

Jo, det fungerar väl rätt bra att vara cyklist här i stan, gott om cykelbanor som är hyfsat väl skötta, tyckte jag. Även om det förstås finns en del detaljer som är mindre lyckade.

Men frågeställaren var inte nöjd alls. Han var irriterad över cykelbanor som slutar i ingenstans och hål i vägbanor och cykelbanor, om vi ska sammanfatta.

Hur kan vi komma till så olika slutsatser?  Båda har vi förmodligen rätt, utifrån våra personliga preferenser. Visst finns det cykellösningar som rent objektivt är kassa, men samtidigt så beror uppfattningen om Nyköping som cykelstad också mycket på den personliga upplevelsen. Dels kanske för att vi har olika cykelvanor och använda olika cykelbanor (jag cyklar mycket till och från Arnö). Dels för att vi kanske är väldigt olika möblerade i skallen. Vi uppfattar och tolkar trafikmiljöer och trafiksituationer rätt olika.

Jag är ju van cyklist och har bott i Nyköping rätt länge. Det kan ju ge en viss hemmablindhet och visst överseende med brister. Dessutom är jag inte speciellt rädd för bilarna när jag sitter på cykeln, även om jag kan tycka att de brer ut sig alldeles för mycket.

Kanske min måttstock för vad som gör en stad cykelvänlig inte är särskilt bra. Visst kan vi som är vana och erfarna cyklister se brister. Men den som är rädd och lite osäker som cyklist kan ju ha helt andra synpunkter på vad som behöver förbättras, för vad som behöver rättas till för att Nyköpings ska kännas trygg som cykelstad.
Skärmdump från kommunens databas.

En omständighet som jag tror skrämmer bort en del från cyklandet, är avsaknaden av cykelbanor i centrala Nyköping (se kartan, hur lite cykelbana det är i centrum). De större gatorna typ Repslagaragatan och Storgatan har cykelfält, eller åtminstone anpassade så att cyklarna ska respekteras mer. Fast inte ens dessa cykelbanor på viktiga genomfartstråk är långt ifrån perfekta.
 Men på många gator är standarden ännu längre, där delar cyklar och bilar på samma körbana. Den som känner sig minsta osäker på cykeln (typ man är lite vinglig eller så) kan nog tycka det klart oroande med bilar som nosar i baken, eller gör tajta omkörningar på smala gator. Misstänker att inte minst äldre avstår från att cykla av den anledningen, och det är ju verkligen något som går ut över deras livskvalitet.

Östra Storgatans ombyggnad till gåfartsgata har definitiv inneburit en trevligare storgatan, i det stora hela. Men jag har förstått att många cyklister känner obehag vid möten eller omkörningar av bilar. Det är verkligen inte mycket vingelmån på en del ställen. Själv har faktiskt inte känt mig särskilt orolig här, trots att det ibland är ganska tajt. Ett typiskt exempel på sådana trafikmiljöer där jag underskattat den uppleva risken. Hemmablindhet igen alltså...

Så om kommunen ska få ordentligt med input vilka förbättringar som behövs för cyklisterna, så krävs det en ordentlig research vilka brister som gör att en del undviker att cykla. Det räcker inte bara med att bygga nya cykelbanor. Det krävs en ganska kontinuerlig koll på hur cykelmiljöerna fungerar. Tidigare hade kommunen bjudit in ett antal cyklister för att få förslag på förbättringar. Och då ska det inte bara vara cykelentusiaster som får berätta hus stan funkar för cyklister. Hör även med äldre och yngre, med både män och kvinnor. Även bilister och yrkesförare kanske har något vettigt att säga om hur Nyköpings cykelmiljöer fungerar, för de kan ju se cyklingen från ett annat håll.

lördag 21 maj 2016

Räcken som måste väck (från Östra Storgatan)

Ännu har ingen allvarlig olycka hänt på gåfartsgatan Östra Storgatan, men det är nog tyvärr bara en tidsfråga innan så sker. Och jag tror inte det är på grund av bilarna framfart eller på grund av vingliga cyklister, eller virriga gångtrafikanter.

Med största sannolikhet är det någon cyklist som råkar riktigt illa ut, om de tappar kontrollen över cykeln och kör in i de kantiga stålräcken som omger planteringarna längs gåfartsgatan.

Nyligen var det nära att en cyklist råkade illa ut. Jag fick händelsen återberättad av ett vittne. Det var en cyklist som råkade köra på en kant intill en plantering så illa framgaffeln vek sig och cyklist for huvudstupa framöver cykeln. Cyklisten hade tur, luftfärden gick över räcket och han hamnade i planteringen. Det gick tydligen bra, för cyklisten kunde resa på sig och på egen hand ta sig därifrån.

Men om han hade haft oturen på sin sida, och hamnat på det hårda kantiga stålräcket. Eller rent på ett av de kantiga hörnen, som mycket väl kan vara det man först smäller in i. Den olyckan hade inte slutat väl.

Jag har tidigare på bloggen varnat för dem, och även pratat med kommunens projektledare, som faktiskt medgav att man förstått att de inte var helt bra ur trafiksäkerhetssynpunkt. Han pratade om att man nog borde göra en utvärdering av räckena.
http://pa2hjulinykoping.blogspot.se/2014/10/mordar-racken-pa-ostra-storgatan-del-2.html

Tydligen har det gått bra hittills med räckena, enligt denna utvärdering. De är ju kvar och kommer förmodligen att sitta där till den dag någon skadas allvarligt på dem. Men smäller det ordentligt kommer de sannolikt att försvinna snabbt, för då blir det lite väl uppenbart hur feltänkt denna lösning är.

Hörde att tanken är att räckena ska skydda planteringarna, men frågan är mot vad. För ingen kör väl frivilligt över stenkanten med sitt fordon. Och mot skadegörelse och nattlig blåstömning (på väg hem från krogen) skyddar de inte alls.


torsdag 12 maj 2016

Upptäcka elcykel tar några veckor

Jag ger Nyköpings kommun åtminstone betyget godkänt vad gäller skötsel och utbyggnad av cykelbanor. Visst har jag önskemål om förbättringar och synpunkter på mindre lyckades trafiklösningar, men de är inte så allvarliga. 

Problemet är snarare att cykelinfran inte utnyttjas bättre. Många resor över cykelavstånd är istället bilresor, just för att det råkade bli en bilresa, inte för att bilen är det mest optimala färdmedlet i stan och dess närmsta omgivningar.

Tidvis är det en väldigt intensiv biltrafik och det går ganska segt på gatorna. Det bekymret existerar inte på cykelbanorna, här finns det ännu gott om plats.

Nyligen antog kommunstyrelsen en transportstrategi för Nyköpings kommun. Den är klart inriktad på att resande ska bli mer hållbart, vilket gör att man skapat en prioritetsordning, där gång och cykel sätts främst.  Därefter kollektivtrafik. Biltrafiken hamnar sist i denna prioritering. 

Egentligen har det väl i rätt många år funnits åtminstone en retorisk betoning på att cykling ska lyftas i Nyköpings kommun. Och kommunen har gjort en del utbyggnad och förbättringar av cykelbanor och cykelparkeringar. Men det räcker uppenbarligen inte, när det är det är så många korta resor i stan som är bilresor. Då måste man också jobba med beteendefrågorna, med marknadsföring och attityder, för att verkligen berätta vilket bra cykelstad Nyköping är och vilken vinst det är för individen att cykla. 

Nyköpings kommun har visserligen en årlig cykeldag på Torget, i år den 21 maj. Testa elcykeln finns på programmet. Men det går definitivt att göra mer än en årlig cykeldag, för att locka kommuninnevånare till mer cykling. Andra kommuner har exempelvis erbjudit lån av elcyklar eller lastcyklar i längre perioder (flera veckor). 
Nästan en nöjesmaskin?

Att bara prova en elcykel på Torget är säkert roligt, men det tar lite tid att upptäcka vilken omställning en elcykel eller lastcykel kan innebära. Får man bara använda elcykeln en längre tid (några veckor), och börja upptäcka att allt med cykel blir enklare och roligare, så ökar sannolikheten att man verkligen blir elcyklist. Detta syns tydligt i utväderingar av elcykelkampanjer som gjorts i andra kommuner.

När kommunen argumenterar för cykling, så ska inte miljövinster och låga driftskostnader vara i fokus. Att cykeln är en sparbössa, sänder ju signaler om att det är de fattigas resealternativ, och miljöargumenten kan alla utan och innan. Skippa också tjatet om hjälm, för det är trots allts så att hälsovinsterna av cyklingen är mycket större än vinsten med hjälm (men använd gärna hjälm ändå).

Berätta hellre om snabbhet och framkomligheten med cyklingen. Och glädjen av att cykla, för det är rena må-bra-chocken att cykla flitigt.